Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnJholnGXk5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Đăng ký gói 3G X19 của Vinaphone cộng 350mb tốc độ cao

Answer hZWYnJholnGXk5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WSnZuSiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
bang bang's picture
1444116921

Bạn đăng ký 1 gói cước 3G Vinaphone trọn gói và đã dùng hết số data tốc độ cao miễn phí, bạn không hài lòng với tốc độ 3G trung bình và muốn sử dụng 3G ở tốc độ cao hơn, đăng ký gói bổ sung dung lượng X19 là một giải pháp.

Gói cước X19 Vinaphone là một gói 3G bổ sung dung lượng, khi đăng ký gói X19 Vinaphone bạn sẽ có ngay 350Mb tốc độ cao bổ sung vào dung lượng tối đa của một trong các gói cước trọn gói mà bạn đăng ký trước đó.

goi-x19-vinaphone

Chi tiết gói cước X19 Vinaphone bổ sung 350mb data

Đăng ký gói X19 Vinaphone soạn: DK X19 gửi 888

Dung lượng bổ sung: 350mb.

Giá cước: 19.000đ/lần đăng ký.

Cước phí phát sinh ngoài gói: Miễn phí.

Thời hạn sử dụng: Phụ thuộc vào gói 3g trọn gói đang sử dụng.

Bạn có thể đăng ký gói cước X19 của Vinaphone nhiều lần.

Chỉ hỗ trợ cho các thuê bao đăng ký 3G Vinaphone trọn gói như gói Max Vinaphone, Max100, Max200…

Lưu ý: Gói dung lượng X19 của Vinaphone sẽ tự động hủy ngay khi bạn sử dụng hết số data dung lượng bổ sung tốc độ cao được ưu đãi trong gói.

Chúc các bạn bổ sung 350mb data với gói X19 Vinaphone thành công!!!

Answer hZWYnJholnGXk5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WSnZuSiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYnJholnGXk5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...