Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnJRjmGmUm5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Dear All, mình đang tuyển Content Manager, PHP Developer và Senior Web Designer cho một Công ty Thương mại điện tử.

Answer hZWYnJRjmGmUm5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5uZlpyEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Ngoc Nguyen's picture
1384827754

- Content Manager chịu trách nhiệm điều hành chung các bộ phận biên tập viên, thiết kế hình ảnh, phòng studio. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý vị trí content hoặc sản xuất chương trình tại các công ty thương mại điện tử, truyền thông. Mức lương khá hấp dẫn và môi trường làm việc năng động.

- 4 vị trí PHP Developer: những ứng viên có kinh nghiệm hoặc sinh viên mới tốt nghiệp đều được xem xét.

- 1 Senior Web Designer có kinh nghiệm 3 - 4 năm, sáng tạo và năng động.

Những ứng viên quan tâm vui lòng liên hệ email thanhngoc2509@yahoo.com để biết thêm thông tin. 

Thân mến!

Answer hZWYnJRjmGmUm5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5uZlpyEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYnJRjmGmUm5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...