Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnZlilnKUk5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

ĐÊM HỘI DOANH NHÂN DU LỊCH LẦN II - 12/12/2013

Answer hZWYnZlilnKUk5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5uZnZyEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Johnny Tran's picture
1385917688

Như một thông lệ hằng năm và được sự bảo trợ thông tin của Tạp chí Doanh Nhân Văn Hóa và Tạp chí Du Lịch Giải Trí - Tổng cục Du Lịch Việt Nam

Ban Điều Hành - Câu lạc bộ Doanh Nhân Du Lịch thông báo sự kiện ĐÊM HỘI DOANH NHÂN DU LỊCH Lần II sẽ được diễn ra vào ngày 12 tháng 12 năm 2013.

Địa điểm                : VICTORY HOTEL

Địa chỉ                   : 14 Võ Văn Tần - Q.3 - Tp. Hồ Chí Minh

Thời gian               : 18:00 Ngày 12 tháng 12 năm 2013

http://doanhnhandulichviet.com/dem-hoi-doanh-nhan-du-lich-lan-ii-12-12--2013

Nhằm tạo điều kiên cho quý anh chị thành viên có dịp gặp gỡ giao lưu cùng nhau nâng ly chúc mừng 1 năm  đã trôi qua và chuẩn bị chào đón năm mới năm Quý Ngọ 2014.

Ban Điều Hành CLB kêu gọi tất cả thành viên và quý doanh nghiệp hưởng ứng tham gia sự kiện, góp phần vào sự phát triển chung của ngành du lịch nước nhà nói chung và Câu lạc bộ Doanh Nhân Du Lịch nói riêng.

Trân trọng

TM. Ban Điều Hành
Chủ Tịch ( Đã Ký)

TRẦN ANH TOÀN 

Answer hZWYnZlilnKUk5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5uZnZyEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYnZlilnKUk5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...