Anphabe

Connecting opportunities
hZWYlpdpkWyak5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Địa chỉ học anh văn giao tiếp tốt tại TP.HCM?

Answer293 hZWYlpdomm6Vl5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5uVlZuEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
nghia nguyen's picture
1379471607

Hi all,

Mình đang tìm địa chỉ học anh văn giao tiếp tốt tại tp.hcm mà học phí không quá đắt. Anh/chị và bạn nào biết chỉ giúp mình với vì hiện giờ mình thấy các trung tâm dạy tiếng anh mọc lên như nấm mà không biết chất lượng như thế nào?. Nếu được, anh/chị và các bạn có thể chia sẻ bí quyết tự học tiếng anh hiệu quả giúp mình với. Cảm ơn các anh/chị và các bạn nhiều.

 

 

 

 

 

Answer293 hZWYlpdomm6Vl5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5uVlZuEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Pages

Answers

 • Ninh Nguyễn's picture
  Ninh Nguyễn
  1481533187

  Em đang quyết định học tiếng anh, dạo này đi học thử tại RES,ILI và mới đây nhất là Pasal ở 16 Nguyễn Thị Thập, Khu dân cư Him Lam Quận 7, TP. HCM thấy chất lượng khá tốt. Giảng viên nhiệt tình, nhân viên thân thiện, học tiếng anh thì phải họat động toàn bộ cơ thể chứ không chỉ ngồi không 1chỗ. Học phí thì nếu so sánh thì rẻ hơn so với học tại RES và ILI khá nhiều chỉ có 2 triệu đồng khóa. Em đang định học ở đấy có gì moi người tham khảo. Số điện thoại là 08.2253.0942


   hZWYlpdpkWyak5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUnZyUm4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYlpdpkWyak5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmiZbJuFneDh
  hZWYlpdpkWyak5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpmcl5mIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmdpbZhraFVvtrI.
 • Amy Ha's picture
  Amy Ha
  1481722994


  Thật ra thì không có trung tâm nào là tốt nhất mà quan trọng là phương pháp
  của người dạy. Mình cũng thử nhiều phương pháp tại các trung tâm lớn có, nhỏ
  có. Tuy nhiên, mình cảm thấy rất hài lòng với phương pháp của trung tâm emas.
  Và cũng chưa hẳn nó phù hợp với bạn nên cứ sang đó mà đăng ký học thử nếu
  thấy được thì đóng tiền mà học. 
   hZWYlpdpkWyak5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUnZyWmoad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYlpdpkWyak5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmiZbpqFneDh
  hZWYlpdpkWyak5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpmcmZiIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmdpbZhrbVVvtrI.
 • hoa nguyen's picture
  hoa nguyen
  1481878963

  mình biết có trung tâm tiêng anh luyen giao tiêp hay lắm nek bạn. Bạn có thể chọn học phí theo khả năng nke, và theo từng gói học. Ngoài ra cũng duoc chọn chủ đề học mong muốn và giáo viên nữa. Bạn vào https://hoczita.com/ xem thử nhé. Có lớp học thử free nưa đó bạn

   hZWYlpdpkWyak5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUnZyXmIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYlpdpkWyak5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmiZb5iFneDh
  hZWYlpdpkWyak5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpmcmpaIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmdpbZ1tbFVvtrI.
 • vo tong's picture
  vo tong
  1483602959

   Thật
  ra thì không có trung tâm nào là tốt nhất mà quan trọng là phương pháp của người
  dạy. Mình cũng thử nhiều phương pháp tại các trung tâm lớn có, nhỏ có. Tuy
  nhiên, mình cảm thấy rất hài lòng với phương pháp của trung tâm emas. Và cũng
  chưa hẳn nó phù hợp với bạn nên cứ sang đó mà đăng ký học thử nếu thấy được thì
  đóng tiền mà học.

   hZWYlpdpkWyak5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUnZyalIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYlpdpkWyak5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmiZcpSFneDh
  hZWYlpdpkWyak5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpmcnZKIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmdpb5lraVVvtrI.
 • Hoang Kim's picture
  Hoang Kim
  1484012203

  Mình thấy học qua bên ICES thì bên này là nơi duy nhất mình cải thiện khả năng giao tiếp bao gồm 4 kỹ năng rõ rệt nhất mà mình từng học qua chỉ sau khoá đầu tiên (khoảng 70%), chứ hùi giờ học toàn ngán bỏ ngang vì mình ko thích môn này mà lại ko có pp học đúng nên mình dễ nản, học ở đây cô kèm mình giao tiếp tự tin, giọng Mỹ, học mỗi ngày 1 chủ đề, có account học online nữa, thấy ok quá nên mình đk khoá tiếp học cho giỏi hơn. Bạn alo hỏi bên này đi 0913.335.203

   hZWYlpdpkWyak5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUnZ2SnIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYlpdpkWyak5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmiaapyFneDh
  hZWYlpdpkWyak5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpmdlZqIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmZuaJpsZlVvtrI.
 • Hoang Lam's picture
  Hoang Lam
  1484335586

  Bạn có thể tham khảo các khoá học bên trun tâm Emas nơi mình đang học ! Giá cả phù hợp với học sinh , sinh viên và giảng viên ở đây rất có tâm huyết!  Trung tâm Emas nằm trên đường Sư Vạn Hạnh Q10 nha !

   hZWYlpdpkWyak5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUnZ2Vl4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYlpdpkWyak5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmiabZeFneDh
  hZWYlpdpkWyak5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpmdmJWIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmdpb55rbFVvtrI.
 • Tran Nam's picture
  Tran Nam
  1484845172

  Lúc trước mình cũng bị mất gốc hoàn toàn Tiếng Anh, nhưng
  nhờ có một người bạn chỉ mình biết đến trung tâm Emas ở đường Sư Vạn Hạnh!

  Mình học bên Emas đã gần được 1 khóa rồi mình
  thấy rất hài lòng với trung tâm vì có đội ngũ
  giáo viên thì giàu kinh nghiệm, giá học phí thì phù hợp với học sinh, sinh
  viên. Phương pháp học tập rất là phù hợp với sinh viên hay người đi làm.

  Tại sao bạn không đến tư vấn và học thử! Hãy
  thử vì nó miễn phí!

   hZWYlpdpkWyak5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUnZ2XnIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYlpdpkWyak5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmiab5yFneDh
  hZWYlpdpkWyak5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpmdmpqIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmdpb51uZlVvtrI.

Pages

hZWYlpdpkWyak5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...