Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmpZnmnGdmpiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Form nhóm tự học về Quản trị dự án theo chuẩn quốc tế PMI

Answer hZWYmpZnmnGdmpiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5qSlJ2EoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Chào các anh chị em Anphaber,

Hiện tại Hòa đang phụ trách phát triển cộng đồng quản lý dự án tại Việt Nam. Trong một loạt các chương trình mà Hòa đang triển khai có chương trình PM Forming.

Đây là chương trình hỗ trợ cộng đồng quản trị dự án tại Việt Nam nâng cao kiến thức và cập nhật những kiến thức mới nhất về quản lý dự án.

Đồng thời hỗ trợ, tư vấn anh em để đạt được chứng chỉ PMP với chi phí thấp nhất cũng như hỗ trợ cả những anh em không cần thi chứng chỉ mà chỉ cần ngồi với nhau để học và áp dụng kiến thức trong PMBOK.

Cộng đồng quản lý dự án đã và đang chạy trên 15 nhóm quản lý dự án tự học ở Hà Nội, Vũng Tàu, và HCM.

Nếu bạn quan tâm, hãy xem và điền vào form này nhé!

Có câu hỏi gì các bạn có thể hỏi trực tiếp tại đây hoặc gọi điện cho mình: 0989 766 365

https://docs.google.com/a/vse.vn/spreadsheet/viewform?formkey=dDRNT3lIbDdNUjktZ2JsTUs4ak1PbXc6MQ#gid=0

Answer hZWYmpZnmnGdmpiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5qSlJ2EoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYmpZnmnGdmpiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...