Anphabe

Connecting opportunities
hZWYlpdpkXCclZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Get voucher 300K when you go Europe

Answer hZWYlpdpkXCclZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5eamZSEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Julie Tran's picture
1343961776

Buy Air Ticket get VOUCHER - 300.000 VNĐ (*)
Xuất vé tại Nhị Gia nhận Voucher 300.000 VNĐ (*).
Áp dụng mua sắm tại Coop Mart- Parkson Plaza- Diamond Plaza- Crescent Mall
Paris – London - Moscow – Frankfurt- Amsterdam- Rome- Madrid – Zurich …..***
Chương trình áp dụng cho tất cả các hành trình Khởi hành từ Hồ Chí Minh/ Hà Nội (Khứ hồi)
Thể lệ chương trình: Chỉ áp dụng cho các hành trình bay của
Vietnam Airlines and Qatar Airways

- Thời gian khuyến mãi: 01/08/2012 đến hết ngày 30/09/2012
- Thời gian khởi hành: 01/08/2012 đến 30/10/2012
- Chỉ áp dụng cho tất cả các Khách Hàng xuất vé & thanh toán bằng tiền mặt/ chuyển khoản ngay sau khi xác nhận xuất vé.
- Hình thức nhận Voucher: Quý khách có thể tự chọn loại Voucher áp dụng tại các TTTM, chúng tôi sẽ giao Voucher cùng với Vé máy bay sau khi Quý khách đã hoàn tất các thủ tục thanh toán.
- Hiệu lực voucher có giá trị từ 06 tháng đến 01 năm
- Vé xuất áp dụng theo quy định điều kiện của từng loại vé

Book vé – đặt visa: bằng nhiều hình thức
Đặt trực tiếp trên website: www.nhigia.vn
Gọi điện thoại: 08. 3853 5234 – 1900 6654

Answer hZWYlpdpkXCclZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5eamZSEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYlpdpkXCclZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...