Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnpZhlWuYlZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Gia đình kết hợp trong tiếng anh

Answer hZWXnpZhlWuYlZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aZl5ubiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
tem bao's picture
1571303629

gia đình trong tiếng anh

Ở Việt Nam cũng như nhiều nước khác trên thế giới, một người có thể kết hôn nhiều lần. Dưới đây là danh sách những thuật ngữ được sử dụng để nói về những thành viên “mới” của gia đình khi ai đó trong gia đình bạn tái hôn.

  • Stepfather: Cha dượng- chồng (mới) của mẹ nhưng không phải cha đẻ của bạn.
  • Stepmother: Mẹ kế- vợ (mới) của bố nhưng không phải mẹ đẻ của bạn.
  • Stepson: Con trai riêng của chồng hoặc vợ- chỉ là con “sinh học” của một trong 2 người chồng hoặc vợ.
  • Stepdaughter: Con gái riêng của chồng hoặc vợ- chỉ là con “sinh học” của một trong 2 người chồng hoặc vợ.
  • Stepsister: Chị/ em gái là con gái của mẹ kế hoặc cha dượng.
  • Stepbrother: Anh/ em trai là con trai của mẹ kế hoặc cha dượng
  • Half-brother: Anh/ em trai cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha.
  • Half-sister: Chị/ em gái cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha

Gia đình chính là điều thiêng liêng nhất, người thân trong gia đình là người gần gũi và quen thuộc nhất với với các con:http://bit.ly/2nX2tBu

Vậy thì tại sao cha mẹ không dạy con các từ vựng tiếng Anh dành cho bé 2-3 tuổi chủ đề gia đình ngay từ những ngày đầu bé tiếp xúc với ngôn ngữ mới?:http://bit.ly/trung-tam-tieng-anh-tre-em

Từ vựng tiếng Anh cho trẻ em chủ đề gia đình:https://tomokid.com

#tu_vung_tieng_anh_cho_tre_chu_de_gia_dinh_tomokid
#tieng_anh_cho_tre_em_tomokid
#tomokid

Answer hZWXnpZhlWuYlZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aZl5ubiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWXnpZhlWuYlZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...