Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnJ1lkWqVm5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Giám đốc Marketing ($2000+) (Hà Nội)

Answer hZWYnJ1lkWqVm5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WUnJyViJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Huong Bui's picture
1466577896

Mô tả công việc: • Nghiên cứu, xây dựng và phát triển các chiến lược marketing dài hạn và ngắn hạn cho Tập đoàn; • Điều hành, tổ chức, giám sát toàn bộ hoạt động marketing trong công ty; • Đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên trong bộ phận; 

Yêu cầu công việc • Độ tuổi: 30 trở lên; Tốt nghiệp chuyên ngành liên quan • Tối thiểu 05 năm KN truyền thông marketing,3 năm quản lý tại các DN hoặc tập đoàn lớn; 

Xem thêm: http://hrchannels.com/Giam-doc-Marketing-$2000;-X370-jd35248.aspx
Liên hệ: Ms.Huong: 0984021891/huong.bui@megaceo.com

Answer hZWYnJ1lkWqVm5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WUnJyViJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYnJ1lkWqVm5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...