Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmpdilnKYlZmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Giao quyền tự chủ cho các trường có nên không ?

Answer7 hZWYmpdilnKYlZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmOch5yWl4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
nkn thanh's picture
1319687260

Cháu đã từng 1 thời sinh viên khoa Quản Trị kinh doanh nếu đứng trên phương diện là Nhà Quản Trị thì coi qua tựa đề: "giao quyền tự chủ cho các trường" cháu hiểu rằng đó là sự thất bại của bộ GIÁO DỤC và nhìn sâu vào đó là điều làm "nhẹ ghánh"," sống chết mặc bay" của Bộ GD trong việc quản lý và điều hành hệ thống GD của Đất Nước!
Mỗi một Quốc Gia thì việc "độc quyền" trong định hướng và điều hành theo cháu là điều bắt buộc phải có. Không thể để cho các trường : mà chính xác ra là để cho các cá nhân, tổ chức , ... có quyền tự chủ được. Nếu họ làm tốt thì không sao nhưng ngược lại thì đó là bước lùi của lịch sử GD Việt Nam. Trao quá nhiều quyền hành cho họ thì chắc chắn trên 50% là họ chỉ tập trung vào lợi nhuận, tuyển sinh vô tội vạ,... khét mùi tiêu cực trong việc đào tạo là không thể nào tránh khỏi. Cá nhân cháu cảm thấy điều này hết sức nguy hiểm cho xã hội và cho Đất Nước. Một người cha người mẹ sanh thành ra con cái mà để chúng tự chủ hết tất cả mọi việc mà ít có sự giám sát , ít định hướng , để chúng tự bước chân ra xã hội làm sao mà an toàn được. Hay chúng lại nhuộm tóc xanh tóc đỏ, bị lôi kéo vào tệ nạn xã hội, yêu đương nhăng nhít ... Bộ GD cũng như bậc làm cha mẹ các trường học cũng như những đứa con. Nếu những người được ĐẤT NƯỚC giao nhiệm vụ lái đò cho con thuyền GD không đảm trách được thì xin hãy đừng đùn đẩy trách nhiệm, hãy dành vị trí đó cho những người khác có năng lực để quản lý !

Answer7 hZWYmpdilnKYlZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmOch5yWl4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

 • Mai Tran's picture
  Mai Tran
  1319689564

  Một cách nhìn khác: Ngoài các trường do Nhà nước trực tiếp quản lí, vẫn nên để một số trường khác có quyền tự chủ. Nhờ đó mà mới có sự cạnh tranh về chất lượng đào tạo của các trường này. Anh làm không tốt thì sớm muộn cũng bị đào thải mà thôi. Thử hỏi một trường học liên tục trong nhiều năm liền tuyển sinh vô tội vạ, chất lượng giáo dục yếu kém, cơ sở vật chất tồi tàn... thì có đủ sức thu hút sinh viên đăng kí học trong những năm tiếp theo? Cứ chỉ nằm trong sự quản lí, kềm cặp của các cán bộ không thôi thì sẽ giảm năng lực cạnh tranh để phát triển.

   hZWYmpdilnKYlZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5sblKVlpaThp_VoJxqg5rH19HVw8-VV6GaoGKhs60.
  • hZWYmpdilnKYlZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemJyIl2GTa4ae3-A.
  hZWYmpdilnKYlZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZJyHl5KWloSh12qac4bS2dHJ2JCqz5WIbdlwZKBamGhwaYhwsbA.
 • nkn thanh's picture
  nkn thanh
  1319691755

  --> mai trâm :Điều thành muốn nói là hệ thống giáo dục chính thống của Nhà Nước không thể có quyền tự chủ như vậy! Còn việc các trường Tư Nhân tự mở, tự dạy, tự xin giấy phép và được cấp phép thì để tư nhân quản lý và điều hành. Đó là 2 cty khác nhau : 1 nhà nước - 1 tư nhân. Tư nhân làm tốt hơn, dạy tốt hơn, chất lượng tốt hơn Nhà Nước thì có nghĩa TƯ NHÂN > Nhà Nước ngược lại nếu NN làm tốt hơn NHÀ NƯỚC > Tư nhân dù cho 2 kết quả thế nào cũng phải dẹp : dẹp điều sai và dẹp điều giở, dẹp không phân biệt Tư nhân hay Nhà Nước! Khi nào 2 thế lực này xuất hiện dấu bằng = có nghĩa là phải tốt như nhau ( đừng xấu như nhau) thì Nước Nhà hóa rồng thôi!

   hZWYmpdilnKYlZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5sblKVlpaYhp_VoJxqg5rH19HVw8-VV6GaoGKhs60.
  • hZWYmpdilnKYlZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemJyIl2GTcIae3-A.
  hZWYmpdilnKYlZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZJyHl5KWm4Sh12qac4bS2dHJ2JCqz5WIbdlwZKBammlsb4hwsbA.
 • nkn thanh's picture
  nkn thanh
  1319691846

  --> Mai tran : 1 tập đoàn không thể có 2 chủ tịch hội đồng quản trị hoặc 1 rừng không thể có 2 cọp!

   hZWYmpdilnKYlZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5sblKVlpaZhp_VoJxqg5rH19HVw8-VV6GaoGKhs60.
  • hZWYmpdilnKYlZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemJyIl2GTcYae3-A.
  hZWYmpdilnKYlZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZJyHl5KWnISh12qac4bS2dHJ2JCqz5WIbdlwZKBammlsb4hwsbA.
 • hai pham sy's picture
  hai pham sy
  1319707513

  Theo mình, Bộ Giáo dục & Đào tạo giao quyền tự chủ cho các trường là hoàn toàn đúng. Chúng ta đáng lẽ phải làm việc này từ lâu rồi mới phải.Đó là chúng ta đã đi đúng quỹ đạo của Triết lý Giáo dục mới, hiện đại. Không nên "cầm tay chỉ việc nữa". Hãy để cho các trường tự đứng trên đôi chân của mình. Quy luật giá trị và quy luật cạnh tranh sẽ điều chỉnh hành vi của các Trường, Bộ Giáo dục và đào tạo chỉ quản lý nhà nước về mặt vĩ mô, tăng cường giám sát, thanh kiểm tra, kiểm định chất lượng là đảm bảo chất lượng đào tạo. Xã hội sẽ đào thải những trường đào tạo ra "những sản phẩm kém chất lượng", không đáp ứng nhu cầu xã hội. nên bạn cứ yên tâm đi. Giống như mình nuôi dạy con cái vậy. Hãy để cho bé độc lập tự chủ từ bé, thì bé sẽ thành người tài và có ích cho xã hội, chứ không sẽ trở thành những người chỉ biết vâng dạ, sai đâu làm đó thôi. Chắc các bạn cũng đồng ý với tôi về điểm này?

   hZWYmpdilnKYlZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5sblKVlpiahp_VoJxqg5rH19HVw8-VV6GaoGKhs60.
  • hZWYmpdilnKYlZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemJyIl2GVcoae3-A.
  hZWYmpdilnKYlZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZJyHl5KYnYSh12qac4bS2dHJ2JCqz5WIbdlwZKBamWZvaIhwsbA.
 • nkn thanh's picture
  nkn thanh
  1319708835

  --> hai pham : mỗi người 1 cách suy nghĩ. Ví dụ thành là bộ trưởng bộ gd thì không đời nào cho các trường thuộc Nhà Nước tự xử kiểu thế còn tư nhân thì có thể ! Vấn đề ở đây là con người và cách vận hành thôi! Thành không biết là bạn lập gia đình chưa nhưng nuôi dạy con cái kiểu thế thành nghĩ không ổn vì chắc chắn là nó sẽ hư theo đám bạn xấu rủ rê! Là 1 Nhà Nước hay nhỏ hơn là 1 cty được dân chọn - hay được người thân tin tưởng cho mượn tiền mở cty thì phải có: bộ phận giáo dục - bộ phận hành chính nhân sự . Nói như bạn lập ra rồi buông lỏng quản lý muốn tuyển ai thì tuyển muốn giáo dục kiểu gì thì kệ lâu lâu ngó qua tí, hứng lên thì ra văn bản này văn bản nọ ai mà làm cho xuể ???đến lúc cty phá sản - hệ thống giáo dục ko ổn định bạn mới lo đi giải quyết ak ?

   hZWYmpdilnKYlZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5sblKVlpmShp_VoJxqg5rH19HVw8-VV6GaoGKhs60.
  • hZWYmpdilnKYlZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemJyIl2GWaoae3-A.
  hZWYmpdilnKYlZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZJyHl5KZlYSh12qac4bS2dHJ2JCqz5WIbdlwZKBammlsb4hwsbA.
 • nkn thanh's picture
  nkn thanh
  1319709145

  --> Thành cũng là một người : sai thì không - đúng thì tán thành chứ ko phải là người ba phải. Còn nói là nếu để tự chủ rồi các trường sẽ thanh lọc cơ thể cạnh tranh đưa giáo dục lên tầm cao mới hay này nọ là sai lầm chưa tính đến chuyện các loại người xấu nó tiêm nhiễm những thứ ảnh hưởng tới hệ thống giáo dục nước nhà còn nguy nữa!

   hZWYmpdilnKYlZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5sblKVlpmUhp_VoJxqg5rH19HVw8-VV6GaoGKhs60.
  • hZWYmpdilnKYlZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemJyIl2GWbIae3-A.
  hZWYmpdilnKYlZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZJyHl5KZl4Sh12qac4bS2dHJ2JCqz5WIbdlwZKBammlsb4hwsbA.
 • nkn thanh's picture
  nkn thanh
  1319727483

  --> mai tran : ngày xưa, ngày nay, mai sau tư tưởng có chỗ học là tốt lắm rồi... Nói cho cùng điều mà chúng ta đang bàn tán về nó cũng giống như việc : Nông Dân Đem Cất Ma Nơ Canh Khỏi Ruộng Lúa Chẳng Phải Phun Thuốc Trừ Sâu. Được Mùa Thì Tốt Còn Không Thì Châu Chấu Phá Hoại. CÁI CHỦ YẾU mà thành muốn nói là : sinh viên học sinh họ đến trường thì học hỏi được những gì có ích cho tri thức và thiết thực với cuộc sống từ các bài giảng kìa.CÁI CẦN THAY ĐỔI LÀ VỀ CHẤT LƯỢNG GD!

   hZWYmpdilnKYlZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5sblKVlpqXhp_VoJxqg5rH19HVw8-VV6GaoGKhs60.
  • hZWYmpdilnKYlZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemJyIl2GXb4ae3-A.
  hZWYmpdilnKYlZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZJyHl5KamoSh12qac4bS2dHJ2JCqz5WIbdlwZKBammlsb4hwsbA.
hZWYmpdilnKYlZmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...