Anphabe

Connecting opportunities
hZWXl51glW-cm5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Hãy sử dụng VPS - máy chủ ảo nếu bạn gặp phải các trường hợp sau

 

 

 

1. Bạn đã phát triển nhanh hơn Shared Hosting Website Servers

Nếu sử dụng băng thông của bạn là cao và trang web của bạn có vẻ chậm chạp trong việc thực hiện, bạn có thể cần nhiều tài nguyên hơn một trang web chia sẻ lưu trữ kế hoạch cung cấp. Shared hosting có nghĩa là bạn chia sẻ mọi thứ - vì vậy bạn đang hạn chế lớn như thế nào trang web của bạn có thể phát triển, và các nguồn lực có sẵn của bạn (không gian đĩa, băng thông, vv) có thể bị ảnh hưởng bởi dòng chảy giao thông và băng thông sử dụng của các trang web khác chạy trên cùng một máy chủ .

Với VPS Hosting bạn không chia sẻ tài nguyên vì bạn đã xác định cấp phát bộ nhớ và băng thông trong môi trường ảo của bạn. Một VPS sẽ cung cấp cho bạn rất nhiều băng thông và không gian đĩa và đảm bảo bạn không bao giờ bị tổn hại bởi trang web của người khác. Nó cũng là một giải pháp linh hoạt hơn nếu trang web của bạn phát triển và bạn cần phải chuyển sang máy chủ khác - vì nó dễ dàng hơn để di chuyển một VPS đến một máy chủ vật lý mới hơn để chuyển các nội dung của một máy chủ chuyên dụng qua một máy chủ mới.

Xem ngay VPS hosting của iNET- tại đây

 

2. Bạn muốn chạy các ứng dụng cụ thể

VPS có thể là một giải pháp hoàn hảo cho các doanh nghiệp muốn nhiều tính năng của một máy chủ chuyên dụng nhưng không có các nguồn lực để cơ thể lưu trữ, hỗ trợ và duy trì phần cứng máy chủ. Một môi trường chia sẻ sẽ không cung cấp cho bạn băng thông hoặc Web cùng không gian lưu trữ mà một VPS sẽ có thể hỗ trợ và cũng có nhiều hạn chế hơn về phần mềm bạn có thể chạy trong một môi trường lưu trữ chia sẻ. 

Ngược lại, một VPS sẽ cung cấp cho bạn sự tự do để cài đặt, xóa, khởi động lại và làm tất cả những chức năng như nếu bạn có máy chủ của riêng bạn. Bạn cũng có được một mức độ tăng của an ninh vì mỗi VPS là bị cô lập và hoàn toàn tách biệt với máy chủ riêng ảo khác trên máy chủ vật lý như nhau. Môi trường là an toàn và được bảo vệ và mỗi VPS có thể được khởi động lại hoặc dừng lại một cách độc lập - ngay cả khi một hacker xâm nhập một VPS không có quyền truy cập vào những người khác sử dụng máy chủ vật lý như nhau.

 

3. Website Hosting Sử dụng Một VPS

VPS có lợi thế rõ ràng cho trang web lưu trữ vì nó cung cấp một mức độ lớn của sự linh hoạt trên trang web chia sẻ lưu trữ, mà không kéo dài ngân sách của bạn đến một máy chủ chuyên dụng. Một VPS cung cấp cho bạn một môi trường cho sự phát triển và thử nghiệm cho trang web lưu trữ của bạn.

>>>  VPS Hosting và WordPress

 Ví dụ, bạn có thể chọn để có một VPS dành riêng cho thử nghiệm và một VPS riêng biệt chạy đồng thời cho các trang web trực tiếp hoặc sản xuất của bạn. Mà không cần đến hai máy chủ vật lý bạn một cách an toàn có thể gỡ lỗi phần mềm, cài đặt thay đổi lớn và cập nhật phần mềm trong một môi trường an toàn mà không ảnh hưởng các trang web sống của bạn. Bạn cũng có thể sử dụng một VPS cho back-up hoặc lưu trữ tập tin. Thật dễ dàng để chuyển đổi giữa các máy chủ ảo, do đó bạn có thể bảo vệ và duy trì tầm nhìn trang web trực tuyến ngay cả khi trải qua công việc phát triển sâu rộng.

Xem các bài viết khác tại: https://maychuao7.blogspot.com/

1505218774
  • Service Provider
  • 1 answer(s)
  • hZWXl51glW-cm5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WYmJ2UiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

  • 1505271797
    • hZWXl51glW-cm5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUnpiWlIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
    • hZWXl51glW-cm5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmmVbpSFneDh
    hZWXl51glW-cm5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpqYmZKIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmlsa5dqbFVvtrI.
Lazy Load...