Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnJhnmGuXlJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Cơ hội cho vị trí HR manager

Answer2 hZWYnJhnmGuXlJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5mWlJaEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

 Hiện tại công ty mình đang tuyển HR Manager, yêu cầu kinh nghiệm 3
năm trở lên, mức lương (15-20tr). Anh/chị nào đang tìm kiếm cơ hội và
muốn thử thách thì hãy gửi hồ sơ cho mình nhé, cần thêm thông tin trao
đổi rõ ràng về công việc:

Email: duongnguyen2607@gmail.com

Answer2 hZWYnJhnmGuXlJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5mWlJaEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

 • Ha Ngo Xuan's picture
  Ha Ngo Xuan
  1356574985

  Bạn có thể mô tả thêm một chút được không?

   hZWYnJhnmGuXlJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKTmZaYmYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYnJhnmGuXlJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlWSTcJmFneDh
  hZWYnJhnmGuXlJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlZWWm5eIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmdobpplVm6xtg..
 •  

  Yêu cầu

  1. Tốt nghiệp Đại học /
  trên Đại Học.

  2. Kinh nghiệm làm việc
  trong lĩnh vực nhân sự trên 03 năm.

  3. Có hiểu biết về LUẬT (chính sách - quy định doanh
  nghiệp, H.Đồng, các giấy tờ pháp lý…)

  4. Có hiểu biết về KẾ TOÁN VĂN PHÒNG (chấm công, bảng lương,
  bảo hiểm…)

  5. Là chuyên gia TÂM LÝ

  Tính cách

  1. Thân thiện, cởi mở

  2. Có khả năng lắng nghe
  (cảm thông, chia sẻ)

  3. Khả năng truyền thông,
  thuyết phục

  4. Biết quan tâm đến người
  khác

   hZWYnJhnmGuXlJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKTmZaZmYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYnJhnmGuXlJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlWSTcZmFneDh
  hZWYnJhnmGuXlJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlZWWnJeIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmdtap1nVm6xtg..
hZWYnJhnmGuXlJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...