Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnZRhmmqVl5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Cơ hội kinh doanh nhượng quyền trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo bởi công ty hàng đầu thế giới đến từ Ấn Độ

Answer hZWYnZRhmmqVl5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5uUlJWEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Vu Nguyen Hoang's picture
1378271822

Aptech là một công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Hệ thống Aptech đã có mặt trên 40 quốc gia và đào tạo cho hơn 6,5 triệu học viên trên toàn thế giới. 

Trong lĩnh vực giáo dục, Aptech Limited bao gồm hệ thống đào tạo lập trình viên quốc tế (Aptech Computer Education), truyền thông đa phương tiện (ARENA), đào tạo Tiếng Anh (Aptech English Learning Academy), hàng không và du lịch lữ hành (Aptech Aviation and Hospitality Academy), học viện đào tạo phần cứng & mạng (Aptech Hardware and Networking Academy). 

Aptech hiện đã đem đến cơ hội thành công cho rất nhiều các đối tác trong mô hình kinh doanh nhượng quyền trên toàn thế giới. Hãy nắm lấy cơ hội kinh doanh hấp dẫn này cùng chúng tôi ngay hôm nay. 

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ email : vu.nguyen@aptech.ac.in (Mr. Vũ).

Thanks & Regards,

Answer hZWYnZRhmmqVl5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5uUlJWEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYnZRhmmqVl5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...