Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnJhnmG6YmpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Cơ hội kinh doanh online số một miễn phí !

Answer hZWYnJhnmG6YmpKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5eVnZaEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Son Nguyen's picture
1341542156

HÃY TƯỞNG TƯỢNG
Vào 1 ngày không xa bạn mất việc làm hay hiện đang sống trong sự lo âu về vị trí công việc của mình có thể ra đi bất cứ lúc nào.

Đây là viễn cảnh xảy ra hàng ngày hàng giờ với rất nhiều người hiện nay. Mỗi ngày chúng ta điều nghe-thấy-'tám' về việc hàng ngàn doanh nghiệp phá sản, kèm theo đó là hàng trăm ngàn người mất việc làm. Không khí báo trùm khắp nơi.

Ai sẽ là người ra đi kế tiếp đây ....

Nếu là bạn thì chuyện gì sẽ xảy ra cho chi phí sinh hoạt hàng ngày, con cái đang tuổi ăn học, tiền đâu lo cho đến nơi đến chốn.

Sớm muộn đồng tiền tích cóp bấy lâu nay cũng ra đi vì 'ở không ăn , núi cũng lỡ'.

Điều lo lắng sẽ được giải quyết nếu bạn có 1 thêm nguồn thu nhập khác để lo cho con cái trong lúc khó khăn này.

Và có thể nó sẽ mang lại cho bạn sự an tâm về mặt tinh thần trong công việc, khiến bạn bớt âu lo.

Không lo suốt đêm mất ngủ vì chuyện cơm áo gạo tiền con cái ăn học ra sao nếu ... ngày mai mất việc làm.

Đến với SFIMG bạn sẽ tham gia mạng lưới bán hàng lớn nhất thế giới. Bạn sẽ ngay lập tức được sở hữu rất nhiều công cụ kinh doanh và website cùng chương trình đào tạo miễn phí.

Đăng ký miễn phí ngay tại đây: http://sfi4.com/11665769.30/free

Mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các thành viên qua email và Skype nickname: ceohanoi
SĐT: 0985200420

Answer hZWYnJhnmG6YmpKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5eVnZaEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYnJhnmG6YmpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...