Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmZZgmHGal5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Hội thảo "DEVELOPING THE WORLD CLASS LEADER WITHIN YOU" 15/11/2012

Answer hZWYmZZgmHGal5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5ialZyEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Anh Mai's picture
1348737311

Được trình bày bởi Tiến sĩ Naomal Balasuriya, buổi hội thảo đã gây được tiếng vang khắp khu vực Châu Á, diễn ra tại các quốc gia Singapore, Malaysia, Philippines, Thái Lan, Indonesia, với sự cam kết 100% cho sự hài lòng cho người tham dự. Mục đích của hội thảo là giúp người tham dự khơi dậy tiềm năng lãnh đạo thực thụ của mình.

Từng được nhận xét là "buổi hội thảo hay nhất" và "Hội thảo ĐẲNG CẤP được truyền đạt bởi người nói chuyện ĐẲNG CẤP".

Đây sẽ là một trong những sự kiện lớn ảnh hưởng đến tầm nhìn và thay đổi khả năng lãnh đạo của bạn.
Hội thảo cam kết 100% sự hài lòng cho người tham dự

Địa điểm : Khách sạn Sofitel, 17 Lê Duẩn, quận 1, TP HCM
Mời các anh/chị xem thêm thông tin hội thảo tại đây : http://goo.gl/PB5Rf

Answer hZWYmZZgmHGal5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5ialZyEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYmZZgmHGal5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...