Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnJRjmGuWmpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Cơ hội việc làm Housekeeper tại Canada

Answer hZWYnJRjmGuWmpaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5uXmZyEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Julie Tran's picture
1382491683

Cần tuyển 10 vị trí Housekeeper làm việc ở các khách sạn Admonton, Alberta tại Canada như sau

Yêu cầu: 
- Đã hoàn tất phổ thông;
- Tiếng anh trình độ B trở lên (Không cần chứng chỉ);
- Làm việc sau 01 năm, sẽ xin được thường trú theo luật;
Lương 11$/ hour, làm toàn thời gian
ƯU TIÊN: ứng viên có định hướng thường trú và định cư tại Canada cho chương trình này

Thời hạn nhận hồ sơ: 15/11/2013

Vui lòng gửi CV (hồ sơ cá nhân) đến ungviencanada@nhigia.vn. Liên hệ: 0908 042 709 (Chỉ liên hệ những hồ sơ thật sự có nhu cầu)

**********************
Các ứng viên khác có những điều kiện cơ bản sau đây cũng sẽ được bố trí công việc làm phù hợp và định hướng định cư dễ dàng tại Canada. 
- Nam/ nữ: từ 20-45 tuổi
- Sức khỏe tốt
- Tư pháp trong sạch
- Trình độ học vấn/nghề: phổ thông, trung học, cao đẳng, đại học (tùy theo trình độ, sẽ có công việc phù hợp).
- Trình độ Anh/ Pháp: từ A, B trở lên
Ứng viên quan tâm gửi resume/ CV bằng tiếng anh qua email: ungviencanada@nhigia.vn. Di động: 0908 042 709. Chúng tôi sẽ gọi sớm nhất khi có chương trình.

Answer hZWYnJRjmGuWmpaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5uXmZyEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYnJRjmGuWmpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...