Anphabe

Connecting opportunities
hZWYm5tgmXKbmpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Jobs in Da Nang

Answer1 hZWYm5tgmXKbmpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5qXmpSEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Dinh Dzung's picture
1370596176

My company will open an International College in Da Nang on this August. Vacancies are opened for: Operation Manager/ Procurement Manager/ Enrollment Manager/ Marketing Executive and other support staff ( IT, Admin, Technician...)

Candidates with experience in education industry are most welcomed.

contact: quangdunghr@gmail.com

Answer1 hZWYm5tgmXKbmpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5qXmpSEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

 • Khanh Ngô's picture
  Khanh Ngô
  1370611260

  Chính sách thu hút nhân lực ở Đà Nẳng hiện nay được đánh giá là tốt nhất Việt Nam thời điểm này, nhất là ở lĩnh vực education industry. Theo em biết là nguồn nhân lực chât lượng cao về đầu quân cho Đà Nẳng là có ngay nhà.

  Em có 2 anh chị là 1 cặp vợ chồng học tiến sĩ ở Nhật về 1 trường ĐH thuộc một tỉnh đồng bằng SCL, chính sách thu hút ở tỉnh này chi ra là 1 tỷ

  Ủa mà anh, full-time job hả anh? có vị trí thỉnh giảng gì hong anh ? 

   hZWYm5tgmXKbmpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKTm5mXnIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYm5tgmXKbmpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlWaWb5yFneDh
  hZWYm5tgmXKbmpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlZeZmpqIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmlpaZ5qVm6xtg..
hZWYm5tgmXKbmpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...