Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnJhimmqYnJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Khảo sát hoạt động R&D của các công ty FMCG tại TPHCM

Answer hZWYnJhimmqYm5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5mWlZSEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Hung Vu's picture
1356496814

Chào các anh chị! 

Em đến từ OISP Research của trường Đại học Bách Khoa TPHCM. HIện nhóm của em đang thực hiện dự án khảo sát tình hình hoạt động R&D của các công ty FMCG tại TPHCM cho Sở Khoa học - Công Nghệ. Anh chị nào đang làm tại các công ty FMCG hoặc có người quen làm việc thì liên hệ với em qua mail: hungvu268@gmail.com hoặc 0902926547.

Hi vọng sẽ nhận được sự giúp đỡ từ các anh chị để hoạt động R&D của chúng ta phát triển mạnh hơn trong tương lai. Xin chân thành cám ơn mọi người!

Answer hZWYnJhimmqYm5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5mWlZSEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYnJhimmqYnJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...