Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmZZmmW6XlJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

KINH DOANH NHÓM THÌ NÊN CHIA LỢI NHUẬN NHƯ THẾ NÀO?

Answer hZWYmZZmmWqWmZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eWnZeZiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Minh Tú_ Jenny's picture
1618998419

Em chào anh/chị và các thành viên Anphabe.

Em là Tú, hiện đang là sinh viên năm 3. Hiện tại em đang làm một mô hình kinh doanh online về quần áo ( nguồn hiện tại đang lấy bên ngoài và lâu dài chuyển sang hướng tự thiết kế ). Em muốn phát triển thành một local brand nho nhỏ trong tương lai. 

Em có đang làm chung với 3 bạn ( cả 4 đứa đều là bạn chơi chung 1 nhóm khá thân ). Em là người bỏ toàn bộ vốn và quản lý chung cho mọi hoạt động. Trong 3 bạn đó: 2 bạn nắm content marketing, Digital và promotion là em làm. 1 bạn còn lại làm chung với em bên việc lấy và quản lí nguồn hàng ( bạn này là mẫu ảnh chính cho shop của em ). 

Hiện tại nhóm tụi em đang gặp khó khăn trong vấn đề phân chia lợi nhuận sao cho phù hợp. Do đều là bạn thân cũng 3 năm hơn rồi nên em cũng không muốn mất lòng hay chia rẽ nhau. 

Anh/ chị và các bạn cho em hỏi em nên phân chia như thế nào cho hợp lý ạ ?

Em xin cảm ơn mọi người rất nhiều ./.

Answer hZWYmZZmmWqWmZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eWnZeZiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYmZZmmW6XlJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...