Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmZhjmWyXmJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Kính gửi Quý Doanh nghiệp;Thực hiện chỉ đạo và bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông; Thành Đoàn Tp. Hồ Chí Minh; Hội Doanh N

Answer2 hZWYmZhjmWyXmJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5uXlJeEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Anh Nguyen Nhat's picture
1381987261

Answer2 hZWYmZhjmWyXmJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5uXlJeEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

 • Anh Nguyen Nhat's picture
  Anh Nguyen Nhat
  1381987769

  Quý Doanh nghiệp đăng ký tham dự vui lòng vào website : http://dangky.ebusinessforum.vn/ebusiness/contactor/registerform

  để đăng ký hoặc điền đầy đủ thông tin vào phiếu đăng ký gửi về:Văn phòng Hội Doanh Nhân Trẻ TP.HCM – 04 Alexander de Rhodes, P.Bến Nghé, Q.1Ms. Bích Châu - 0977 870 005 / Ms. Phương Thảo - 0909 969 827Điện thoại: 08 38273 137 / Fax: 08 38273 138Email: chauvtb@ybahcm.com.vnthaonp@ybahcm.com.vn

   hZWYmZhjmWyXmJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKTnZyXmIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYmZhjmWyXmJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlWiZb5iFneDh
  hZWYmZhjmWyXmJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlZmcmpaIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmxsb5doVm6xtg..
 • Anh Nguyen Nhat's picture
  Anh Nguyen Nhat
  1381987789

  Quý Doanh nghiệp đăng ký tham dự vui lòng vào website : http://dangky.ebusinessforum.vn/ebusiness/contactor/registerform

  để đăng ký hoặc điền đầy đủ thông tin vào phiếu đăng ký gửi về:Văn phòng Hội Doanh Nhân Trẻ TP.HCM – 04 Alexander de Rhodes, P.Bến Nghé, Q.1Ms. Bích Châu - 0977 870 005 / Ms. Phương Thảo - 0909 969 827Điện thoại: 08 38273 137 / Fax: 08 38273 138Email: chauvtb@ybahcm.com.vnthaonp@ybahcm.com.vn

   hZWYmZhjmWyXmJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKTnZyXl4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYmZhjmWyXmJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlWiZb5eFneDh
  hZWYmZhjmWyXmJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlZmcmpWIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmxsb5doVm6xtg..
hZWYmZhjmWyXmJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...