Anphabe

Connecting opportunities
hZWYm51plGuYnJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

có thể làm mộ cái gì mới ? vượt trội so với, google, face, hay la g+,

Answer1 hZWYm51plGuYnJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5uZmpiEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Stone Thạch's picture
1385313283

Chúng tôi sẽ làm được tính năng vượt trội hơn so với Facebook, google, hay yahoo. chúng tôi tin điều đó .

Chia sẻ thị Phần với Facebook.google.youtube. 

Xuất phát điểm có thể nói rằng từ khi chúng ta thấy yahoo. là một sự phát triển của nền kinh tế, rất phát triển, vâng trong những lần như thế, sau khi chúng ta nhìn lại chúng ta lại lấy google, Lúc google là vị thế tiên phong?, ai cũng nghĩ là chúng ta khó có thể đánh bại được google, nhưng không? Facebook đã chia sẻ thị phần với google, vâng điều mà chúng ta dễ thấy đó là chúng ta đang có những khúc mắc?
Một câu hỏi đặt ra? Ai sẽ là người tiếp theo đánh bại và cải tiến được vượt trội hơn với các đại gia đã đi trước, vâng chúng ta đã và đang có những câu hỏi?., Liệu các bạn có thể làm được chăng? 

Hãy hành động cùng chúng tôi 

Nếu các bạn có một niềm đam mê công nghệ hãy liên lạc với chúng tôi, chúng ta cùng nhau chia sẻ và hạ các đối thủ này, chúng ta sẽ chia sẻ thị phần với họ, 

liên lạc với CHúng tôi: 
http://www.datmang.com.vn/

Bùi Ngọc Thạch
0987 033 169 

Tái bút: Chúng tôi không ưu tiên quan điểm hạ lẫn nhau, chúng tôi trên quan điểm là chúng ta cần có một sự thay thế, một nền tảng mới hơn để chia sẻ thị phần, cùng nhau xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn

Answer1 hZWYm51plGuYnJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5uZmpiEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

 • Anna Ha's picture
  Anna Ha
  1385349327

  làm mình nhớ đến bạn "Lật đổ Facebook " trước đây, cũng rất máu lửa ... 

   hZWYm51plGuYnJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKTnpiYload2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYm51plGuYnJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlWmVcJaFneDh
  hZWYm51plGuYnJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlZqYm5SIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaplyhmZwaYhwsbA.
hZWYm51plGuYnJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...