Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnJRgmW6Wl5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

LÀM SAO ĐỂ KIỂM SOÁT TIÊU CỰC TẠI NƠI LÀM VIỆC?

Answer hZWYnJRgmW6Wl5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5uUnJWEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Tien Doan's picture
1379134693

Nhiều chương trình và sách báo khác nhau cho rằng họ có thể giúp bạn loại bỏ hết mọi tiêu cực.
Dù có dụng ý tốt, thì chúng cũng không thể đưa ra nhiều hứa hẹn bởi tiêu cực là
một quá trình tự nhiên ăn sâu vào trong suy nghĩ. Bạn không thể loại bỏ nó. Hoặc
là cũng không thể loại bỏ hoàn toàn. Ngay cả khi bạn có khả năng ngăn chặn một
cách kỳ diệu mọi suy nghĩ ti
êu cực thì những
chuyện tiêu cực vẫn sẽ xảy đến với bạn. Điều họ nói cũng giống như là họ có thể
loại bỏ mọi bệnh tật, chiến tranh và sự chết chóc trên thế giới này. Đó là điều
không thể. Tuy nhiên bạn có thể kiểm soát sự tiêu cực trong cuộc sống của mình.
Để kiểm soát những tiêu cực bạn cần phải thừa nhận rằng nó tồn tại như một phần
của cuộc sống. Những chuyện không hay vẫn xảy ra. Cách chúng ta đối mặt với những
chuyện đó mới là mấu chốt. Cuộc sống không phải lúc nào cũng diễn tiến theo
đúng kế hoạch, vì vậy mà chúng ta cần học cách chơi với những lá bài chúng ta bốc
được, đừng hy vọng và mong ước rằng chúng ta sẽ được đổi những tấm bài khác. Vậy
làm thế nào để chúng ta có thể kiểm soát tiêu cực?

Hãy đọc hết bài viết tại đây

Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ.

Answer hZWYnJRgmW6Wl5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5uUnJWEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYnJRgmW6Wl5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...