Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmpZokWmYmJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Làm sao để những người hay đi Taxi thanh toán bằng tiền mặt chuyển sang dùng thẻ của Taxi Group ?

Answer7 hZWYmpZokWmYmJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmOch5mRmoad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
Buidacduong SIR's picture
1317272958

Nhiều người ngại chuyển sang đi taxi bằng thẻ, đây có phải là thói quen hay cách tiếp cận những thông tin tiện ích chưa đến được với họ!?

Answer7 hZWYmpZokWmYmJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmOch5mRmoad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

 • Xuân Hưng Đỗ's picture

  Best Answer

  Công ty taxi nên thực hiện marketing mix (4P) cho sản phẩm này.
  Product: đưa ra gói SP thẻ tiện dụng nhất cho người dùng...
  Price: Chi phí làm thẻ hợp lý...
  Place: Tạo điều kiện thuận lợi cho người dùng có thể liên lạc với cty và đăng ký làm thể nhanh chóng, thuận tiện....
  Promotion: có thể có chính sách giảm giá cho khách dùng thẻ, hoặc với khách hàng sử dụng nhiều dịch vụ nhất, hoặc khách hàng trung thành ...
  Dựa trên các gợi ý trên, cty có thể áp dụng những chiêu thức marketing sáng tạo hơn, hữu hiệu hơn...

   hZWYmpZokWmYmJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5sblKTnp2Rhp_VoJxqg5rH19HVw8-VV6GaoGKhs60.
  • hZWYmpZokWmYmJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemJyIlWmaaYae3-A.
  hZWYmpZokWmYmJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZJyHlZqdlISh12qac4bS2dHJ2JCqz5WIbdlwZKBal2Zqa4hwsbA.
 • Ý bạn là thẻ riêng của Taxi Group? hay là thẻ ATM của các ngân hàng? Nếu là thẻ riêng của Taxi Group bạn nên áp dụng mô hình như các siêu thị hiện đang làm, họ kết hợp với ATM của một ngân hàng nào đó, thẻ đóng vai trò đa năng, khi đó ngừoi dùng ko cầm cái thẻ chỉ để trả tiền taxi thì họ sẽ vui vẻ hơn trong sử dụng thẻ của bạn.

   hZWYmpZokWmYmJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5sblKTnpuWhp_VoJxqg5rH19HVw8-VV6GaoGKhs60.
  • hZWYmpZokWmYmJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemJyIlWmYboae3-A.
  hZWYmpZokWmYmJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZJyHlZqbmYSh12qac4bS2dHJ2JCqz5WIbdlwY6BamGhrWqGysQ..
 • VU LE's picture
  VU LE
  1317298873

  give it free

   hZWYmpZokWmYmJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5sblKTnpuRhp_VoJxqg5rH19HVw8-VV6GaoGKhs60.
  • hZWYmpZokWmYmJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemJyIlWmYaYae3-A.
  hZWYmpZokWmYmJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZJyHlZqblISh12qac4bS2dHJ2JCqz5WIbdlwZKBanGVuaYhwsbA.
 • Buidacduong SIR's picture
  Buidacduong SIR
  1317345714

  cám ơn bạn ! đây là một ý kiến hay đáng để chúng tôi học tập !

   hZWYmpZokWmYmJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5sblKTnpyRhp_VoJxqg5rH19HVw8-VV6GaoGKhs60.
  • hZWYmpZokWmYmJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemJyIlWmZaYae3-A.
  hZWYmpZokWmYmJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZJyHlZqclISh12qac4bS2dHJ2JCqz5WIbdlwZKBamGdqbIhwsbA.
 • Quang Tran Hong's picture
  Quang Tran Hong
  1317657998

  Thực tế mình đã sử dụng dịch vụ này. Không khó khăn hay mất nhiều thời gian cho việc đăng ký. Vấn đề là mỗi lần thanh toán còn lâu hơn là tt = tiền mặt !!! (nào là cà thẻ vào phiếu, tài xế viết phiếu, xé đưa cho khách hàng). Nói chung cách thức này nhiều bất tiện, nếu đúng lúc đang vội thì quả thật rất phiền hà, gặp lúc đường đông, đường nhỏ thì những người tham gia giao thông cũng khó chịu vì taxi dừng hơi lâu, hẳn nhiên bác tài cũng dễ chừng bị la ó. Tóm lại là hãng taxi chưa tao ra sự tiện ích cho khách hàng sử dụng thẻ.
  Mình cho là giải pháp đâu có khó, sử dụng thẻ như thẻ ATM quét qua máy, bấm số tiền phải thanh toán và nhận biên lai tự động từ máy là xong. Có thể làm tăng chi phí của hãng, nhưng thiết nghĩ không quá tốn kém, lại giúp khách hàng thấy nhanh gọn, chính xác, văn minh, và dễ thuyết phục hơn.

   hZWYmpZokWmYmJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5sblKUlZ2Thp_VoJxqg5rH19HVw8-VV6GaoGKhs60.
  • hZWYmpZokWmYmJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemJyIlmCaa4ae3-A.
  hZWYmpZokWmYmJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZJyHlpGdloSh12qac4bS2dHJ2JCqz5WIbdlwZKBalWlob4hwsbA.
 • Ha Hoang Thai's picture
  Ha Hoang Thai
  1317712773

  Em cũng đã đi thẻ Taxi. Em thấy cái đó tiện và dễ quản lý chi phí. Để làm được điều này, ngoài những chương trình đặc biệt dành cho người dùng thẻ (phải khác biệt và mang nhiều giá trị hơn người trả tiền mặt) thì cách đưa thông tin và tiếp cận người dùng rất quan trọng. Theo em có một cách khá hữu hiệu đó là qua những người lái taxi. Họ sẽ là những Marketer + Sales cho dịch vụ này. Họ là những người hiểu khách hàng của họ nhất, và cũng là người kiêm luôn customer service, và họ cũng rất biết cách bắt chuyện khách hàng của mình. Quan trọng là cách đào tạo đội ngũ đồng bộ và chuyên nghiệp để cho ra được kết quả tốt nhất. Chúc Quý Công ty thành công!

   hZWYmpZokWmYmJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5sblKUlpaShp_VoJxqg5rH19HVw8-VV6GaoGKhs60.
  • hZWYmpZokWmYmJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemJyIlmGTaoae3-A.
  hZWYmpZokWmYmJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZJyHlpKWlYSh12qac4bS2dHJ2JCqz5WIbdlwY6BamWhvWqGysQ..
 • herbert white's picture
  herbert white
  1317745093

  I like the idea of different specials for those using credit and debit cards. Once people become aware of it I think it will grow given its convenience. Also would be good if there was a way to pay with a cell phone. That seems to be the most convenient. What I think would be unattractive is paying with cards specific to the Taxi company (i.e. like gift cards) since no one wants to carry multiple cards.

   hZWYmpZokWmYmJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5sblKUlpeZhp_VoJxqg5rH19HVw8-VV6GaoGKhs60.
  • hZWYmpZokWmYmJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemJyIlmGUcYae3-A.
  hZWYmpZokWmYmJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZJyHlpKXnISh12qac4bS2dHJ2JCqz5WIbdlwZKBalWttcYhwsbA.
hZWYmpZokWmYmJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...