Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnJ1nlm6UlJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

MẸO HƯỚNG DẪN XỬ LÝ NƯỚC BỂ BƠI BỊ ĐỤC

Answer hZWYnJ1nlWyZl5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eamZaaiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Nguyễn Seo's picture
1652690161

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng đục nước hồ bơi như sự xâm nhập của rêu tảo, bể bơi nhiễm khoáng chất, vệ sinh bể bơi không thường xuyên…tình trạng đục nước gây ảnh hưởng xấu đến người bơi cũng như thiết bị hồ bơi. Cần có những biện pháp xử lý kịp thời bằng hoá chất chuyên dụng hoặc thiết bị lọc nước hiệu quả. Chi tiết xem tại:

https://hanteco.vn/meo-huong-dan-xu-ly-nuoc-be-boi-bi-duc.html

Answer hZWYnJ1nlWyZl5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eamZaaiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYnJ1nlm6UlJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...