Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnJxpk3CWlZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Mua xe nâng 3.5 tấn chui container

Answer hZWXnJxpk3CWlZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aWm5mSiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Dang Tuan's picture
1560401396

Xe nâng hàng 3.5 tấn là sản phẩm được sử dụng rất nhiều trong các ngành công nghiệp chế biến gỗ, khoáng sản và các loại vật liệu xây dựng như gạch, ngói, cát, sỏi. Nếu bạn sản xuất gạch không nung hoặc gạch tuynel thì nhất định phải sử dụng xe nâng 3.5 tấn thay vì các loại xe nâng cỡ nhỏ khác.

Hiểu một cách dơn giản, xe nâng dầu 3,5 tấn chui container có nghĩa là xe nâng có thể hoạt dộng được trong kích thước của thùng container. Thường thì quá trình đóng rút hàng hóa từ trong container cần sự linh hoạt của một chiếc xe nâng có thể nâng hạ được từ 1 – 3 tầng hàng trong công. Chính vì thế, bộ công tác chui container được sử dụng như một cánh tay robot thực hiện chính xác trong phạm vi nhỏ và hẹp của thùng container. Ưu điểm của bộ công tác này là tính cơ động, chính xác, rút ngắn thời gian, tiết kiệm không gian sắp xếp hàng hóa. Nhược điểm là cần phải có thiết bị, hoặc mặt bằng để xe có thể di chuyển dễ dàng vào trong thùng container như cầu dẫn xe nâng cố định hoặc di động.

Xe nâng chui container có đặc điểm là có 3 xylanh trong đó, 1 xylanh nâng tự do ở giữa giúp cho chiều cao nâng tự do lên đến 1.7m, vì vậy nó có thể xếp dỡ được hai tầng hàng thay vì chỉ xếp được 1 tầng hàng như thông thường. Vì vậy hiệu suất nâng hàng cũng lớn hơn.

Nếu xếp dỡ hàng trong container chúng ta cần phải lựa chọn xe nâng 3.5 tấn đi kèm với một chiếc cầu nâng, việc này sẽ giúp xe nâng di chuyển linh hoạt và chính xác trong điều kiện vận chuyển hàng hóa thông thường từ kho hàng cho tới xếp dỡ hàng trong container.

 

Answer hZWXnJxpk3CWlZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aWm5mSiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWXnJxpk3CWlZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...