Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmZZmmWyalJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

NGUYÊN NHÂN SỐ MỘT GIẢI THÍCH SỰ THẤT BẠI CỦA NHÓM VÀ BA CÁCH KHẮC PHỤC

Answer hZWYmZZmmWyalJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5uRnJWEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Tien Doan's picture
1375499995

 Gần đây, Stephen Smith của Boston Globe đã báo cáo một nghiên cứu từ
những nhà khoa học Thụy Sĩ về chủ đề quản lý kém hiệu quả. “Công nhân bị
dồn trách nhiệm bốn năm vì các nhà quản lý khinh suất, không khôn khéo,
thiếu cởi mở và chủ trương nghèo nàn thì có tới 60% bị lên cơn đau tim
hay phải chịu đựng những bệnh nguy hiểm tính mạng liên quan đến tim
mạch.”

Nguyên nhân số một dẫn đến sự thất bại của nhóm chính là...(Xem thêm tại đây )

Answer hZWYmZZmmWyalJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5uRnJWEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYmZZmmWyalJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...