Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnZlil22bl5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Nhu cầu nhân sự

Answer hZWYnZlil22bl5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WRnJmYiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Chào các bạn, Công ty mình là LILAMA
EME
là một Công ty hoạt
động trong lĩnh vực môi trường; Chuyên CUNG CÂP DỊCH VỤ QUẢN LÝ CHẤT THẢI bao
gồm: Thu gom, vận chuyển, xử lý, tái chế chất thải & các dịch vụ môi trường
khác. NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN, SẢN XUẤT các sản phẩm, công nghệ trong
lĩnh vực Xử lý & Tái chế chất thải.

Hiện tại bên mình cần tuyển dụng các vị trí:

- Quản lý bán hàng tại Hà Nội, Quảng Ngãi, Đà Nẵng. Chịu
trách nhiệm tổ chức hoạt động kinh doanh đạt mục tiêu trong một phân đoạn thị
trường được phân công, bao gồm cả huấn luyện và đào tạo nhân sự.

Rất mong nhận được sự hỗ trợ của mọi người, giới thiệu UCV giúp mình.

Liên hệ: chị Mai, tuyendung@lilamaeme.com.vn;04. 32080020

Chân thành cảm ơn.

Answer hZWYnZlil22bl5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WRnJmYiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYnZlil22bl5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...