Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnJ1lkWudmJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

OFFLINE NHÂN SỰ 08/09/2013

Answer hZWYnJ1lkWudmJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5uUlJmEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Khuyến Lê Minh's picture
1378285412

Xin chào mọi người,

Cụ thể là một số anh chị em HR ở HCM dự định tổ chức 1 buổi offline nhỏ vào cuối tuần này. Chủ đề là về "QUY TRÌNH CHUẨN TRONG CÔNG TÁC QUYỂN DỤNG"

Anh Chị nào làm công tác nhân sự hay tuyển dụng ở HCM và có thời gian rảnh, hãy đến tham dự với mọi người để chia sẽ kinh nghiệm nha.

Mọi người xem chi tiết và đăng ký tham gia theo đường link dưới đây:
https://docs.google.com/a/jobseeker.vn/forms/d/1C1Nxq5_817yzyXPMNXr0SzNCYRjqUZWTxivw3So9aiU/viewform

Cảm ơn mọi người!
Khuyen

Answer hZWYnJ1lkWudmJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5uUlJmEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYnJ1lkWudmJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...