Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmpZnmm-Zm5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Offline thảo luận về Cloud Computing tại SG

Answer3 hZWYmpZnmm-Zm5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmOch5aSmIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
Tuan Nguyen Ngoc's picture
1313729232

Chào các bạn, mình đại diện Indochina CIO Group bên linkedin tổ chức buổi offline thảo luận về Cloud Computing, tổ chức tại SG, trong buổi off sắp tới có anh Huân phụ trách mảng Cloud bên IBM và nhiều anh em kinh nghiệm khác cùng chia sẻ.

Các bạn quan tâm đăng ký send mình email để mình thông báo thông tin kịp thời nhé: ngoctuan@astrovietnam.com

Answer3 hZWYmpZnmm-Zm5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmOch5aSmIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

 • Hay quá, tiếc là mình ở HN, ko thì cũng đến cho vui.
  Chúc buổi offline thành công, vui vẻ :D

   hZWYmpZnmm-Zm5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5rblKYlpyDn9ecnp5SwpzY0tTCzcpTcM9rlm3jsw..
  • hZWYmpZnmm-Zm5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9Sel5yImmGZW5_g3w..
  hZWYmpZnmm-Zm5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuY5yHmpKchp3ZnmmbW9Pa0MjWxaaeylOhpaBpaohsl2hac-Oy
 • Nhan Le's picture
  Nhan Le
  1313730278

  Hi Tuấn, Tuấn có thể cho mình biết When & Where của buổi Offline được không?

   hZWYmpZnmm-Zm5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5rblKYlp2Dn9ecnp5SwpzY0tTCzcpTcM9rlm3jsw..
  • hZWYmpZnmm-Zm5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9Sel5yImmGaW5_g3w..
  hZWYmpZnmm-Zm5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuY5yHmpKdhp3ZnmmbW9Pa0MjWxaaeylOhpaBqaohpnWZoWqGysQ..
 • Tuan Nguyen Ngoc's picture

  Gởi các bạn lịch offline về Cloud Computing như sau: http://lnkd.in/iEqqJA

  - Thời gian: Thứ 5, ngày 25/8
  - 11AM - 2PM: Offline cafe trên mây
  - 2PM - 5PM: Trải nghiệm Cloud với phòng lab của IBM
  - Địa điểm: Cafe Sách, góc ngã tư Lê Duẩn + Đinh Tiên Hoàng, http://goo.gl/kcSxR (Gởi xe và đi vào điểm A, còn nếu ai đi taxi thì đi cổng điểm B trên bản đồ nhé)

  Mọi người tham gia email cho mình để đăng ký, số lượng để mình tiện bố trí chỗ nhé: ngoctuan@astrovietnam.com

   hZWYmpZnmm-Zm5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5rblKYmZaDn9ecnp5SwpzY0tTCzcpTcM9rlm3jsw..
  • hZWYmpZnmm-Zm5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9Sel5yImmSTW5_g3w..
  hZWYmpZnmm-Zm5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuY5yHmpWWhp3ZnmmbW9Pa0MjWxaaeylOhpaBqaohqlWhuWqGysQ..
hZWYmpZnmm-Zm5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...