Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmZZmmW-ZmZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

ORGONITE - THIẾT BỊ đã được chứng minh có hiệu quả VÔ CÙNG THIẾT THỰC

Answer hZWYmZZmmW-ZmZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5uYlJeEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Son Nguyen's picture
1383187766

 + Chức năng: cân bằng năng lượng môi trường xung quanh bằng cách chuyển hoá năng lượng tiêu cực thành năng lượng tích cực, với những tác động hiệu nghiệm không thể chối cãi.
Orgonite hoạt động liên tục 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần mà không cần điện.
Orgonite tạo ra xung sóng 15Hz như một tấm màn chắn ngăn chặn các loại sóng khác gây hại: máy tính, wifi, TV, điện thoại….

+ Thông tin nhanh về Orgonite:
- Đơn giản. Dễ sử dụng. Hoạt động liên tục.
- Trung hòa bức xạ điện từ
- Chuyển hoá năng lượng tiêu cực thành năng lượng tích cực.
- Phục hồi và cải thiện hương vị của thực phẩm và đồ uống
- Thanh lọc không khí, giải độc nước, chấm dứt hạn hán.
- Giúp cây trồng phát triển tốt hơn, đẩy lùi các loài gây hại và tưới ít nước hơn.
- Giảm nhẹ tác hại của bức xạ EMF (Điện từ).
- Ngăn chặn và đẩy lùi các khả năng gây hại của cuộc sống.
- Tạo cảm hứng, thái độ vừa ý và cân bằng, tâm trạng hạnh phúc hơn.
- Khắc phục chứng thường xuyên mất ngủ và ác mộng kinh niên.
- Giúp đánh thức các giác quan tâm linh bẩm sinh.

http://congnghetamlinh.blogspot.com

http://astamlinh.blogspot.com


Answer hZWYmZZmmW-ZmZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5uYlJeEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYmZZmmW-ZmZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...