Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmJRjmHGclZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

PHIÊN DỊCH TIẾNG TRUNG

Answer hZWYmJRjmHGclZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eWmpWYiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Hương Oriana's picture
1616083133

I.Mô tả công việc

- Phiên dịch trong toàn công xưởng

- Phiên dịch các văn bản và xử lý các văn bản giấy tờ hành chính

-  Chuẩn bị tất cả các giấy tờ, tài liệu báo quan để gửi cho Công ty Forwarder làm thủ tục thông quan.

-  Hỗ trợ xử lý tất cả các công việc khác liên quan tới công ty.

II.Yêu cầu công việc

-  Học vấn: đại học trở lên

-  Tiếng trung nghe nói đọc viết, thành thạo vi tính văn phòng

-  Kinh nghiệm: 3 - 5 năm trở lên

-  Tư duy logic tốt, khả năng phân tích tốt, Chăm chỉ làm việc, khả năng giao tiếp tốt, ham học hỏi

III. Chế độ phúc lợi

-  Cơ hội được làm việc, phát triển nghề nghiệp trong môi trường DN năng động, chuyên nghiệp.

-   Được đảm bảo đầy đủ quyền lợi của người lao động: lương, thưởng, nộp BHXH, BHYT theo đúng quy định.

-   Được hưởng chế độ nâng lương, phụ cấp và các chế độ đãi ngộ hấp dẫn khác theo quy định của Công ty.

-  Thưởng lễ, tết theo quy định của công ty và kết quả SXKD của công ty.

IV. LIÊN HỆ ỨNG TUYỂN

- Email: nguyenhuongtmu0411@gmail.com

- Tell/Zalo Ms.Hương: 0348371970

Answer hZWYmJRjmHGclZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eWmpWYiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYmJRjmHGclZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...