Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmJtkk2uck5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

PMTalk #05: Chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý dự án phần mềm

Answer1 hZWYmJtkk2uck5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5qUnZaEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

PMTalk #05: Chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý dự án phần mềm

Diễn giả: Tiến sỹ Phạm Ngọc Khôi

Tiến sỹ Phạm Ngọc Khôi là một trong những người đi đầu trong nền công nghệ thông tin của nước nhà, và là một trong những người đặt nền móng cho lĩnh vực quản lý dự án công nghệ thông tin tại Việt Nam.

Với trên 25 năm công tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin và trên 12 năm kinh nghiệm quản lý dự án công nghệ thông tin, tiến sỹ Phạm Ngọc Khôi đã trải qua hầu hết các giai đoạn thăng trầm trong nền công nghệ thông tin của nước nhà cũng như thực hiện các dự án phần mềm trọng điểm trong nước.

Ngoài ra Tiến sỹ Phạm Ngọc Khôi đã và đang là giảng viên trực tiếp thiết kế khóa học và giảng dạy về quản lý dự án công nghệ thông tin tại các trường đại học như Đại học Quốc gia, Viện công nghê thông tin, Trung tâm khoa học công nghệ quốc gia, bộ khoa học công nghệ… 

Trong nội dung của PM Talk #05 chúng ta sẽ Tiến sỹ Phạm Ngọc Khôi sẽ chia sẻ cùng anh em những kinh nghiệm trong quản lý dự án phần mềm, từ những đặc thù của dự án phần mềm, những tư tưởng quản lý áp dụng phù hợp trong quản lý dự án phần mềm, những thách thức khi lập kế hoạch và đâu là điểm kết thúc của một dự án phần mềm.

Trích yếu lí lịch diễn giả: 

EDUCATION
- Ph.D on Information Technology, 1986
Institute of Information Technology, National Centre for Scientific Researches of Viet Nam
- Bachelor of Mathematics, 1971
Department of Mathematics, Hanoi University

EMPLOYMENT RECORDS
1. From 9/2012 to present
Location: EU - MUTRAP Project, Ha Noi Tower, 49 Hai Ba Trung, Ha Noi
Position: Information Officer
2. From 2008 to 6/2012: 
Location: EU - Viet Nam MUTRAP III Project, 28 Ba Trieu, Ha Noi
Information Officer
3. From 1998 to 2008
Location: CMT Hanoi Company, 6C, Dinh Cong Trang, Ha Noi
Position: Managing Director
4. From 1993 to 1997
Location: UNDP Viet Nam, Ha Noi
Position: Program Assistant
5. From 1972 to 1993
Location: Institute of Information Technology
National Center for Scientific Research of Viet Nam, Ha Noi
Position: Head of research group, Member of the Scientific Council
TEACHING EXPERIENCES
1. Give the lecture on "Management of IT projects" to various training courses:
a/ 2005 - present: many courses organized by the Institute of Information Technology, National Center of Sciences and Technology, Ministry of Sciences and Technology, Vietnam Software Association and Vietnam National University of Ha noi.
LANGUAGES
- English: fluent, spoken and written
- French: fluent, spoken and written
- Russian: basic, spoken
- Chinese: basic

Thời gian & Địa Điểm

Thời gian: 15h – 17h Chiều thứ 7, ngày 04/05/2013
Địa điểm: Lollybooks Cafe' , số 18, ngõ 131, Thái Hà, Hà Nội
Chi phí: Ai gọi đồ gì tự thanh toán. 
Đăng ký tham dự PM Talk #05
Mọi thắc mắc anh em có thể phản ánh trực tiếp trên diễn đàn hoặc liên hệ:
Hà Nội:
Mr. Đặng Ngọc Hòa
0989 766 365
Tp Hồ Chí Minh:
Mr. Hoàng Hà
0903 959 408

Đăng ký tham dự PM Talk #05

Answer1 hZWYmJtkk2uck5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5qUnZaEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

 • Khanh Ngô's pictureAnphabe Most Active Contributor
  Khanh Ngô
  1367497745

  Hay quá, tiếc là không tham được :(

   hZWYmJtkk2uck5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKTmp2Umoad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYmJtkk2uck5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlWWabJqFneDh
  hZWYmJtkk2uck5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlZadl5iIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmlpaZ5qVm6xtg..
hZWYmJtkk2uck5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...