Anphabe

Connecting opportunities
hZWYl5xmkWuclJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Sale kiến trúc thiết kế và thi công nhà đất

Answer hZWYl5xmkWuclJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eWnJSaiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Hạnh Nguyễn's picture
1617783499

Em chào cả gia đình, em là Hạnh vừa bắt đầu công việc Sale đầu tiên từ lúc đi làm. Công việc về mảng sale kiến trúc thiết kế và thi công nhà đất tại công ty quy mô nhỏ. Vì công ty mới thành lập nhân viên bộ phận em đều phải chủ động tìm hiểu và có thắc mắc sẽ hỏi quản lí và giám đốc sau mỗi buổi họp. Nên em đang muốn cả nhà anh chị có chuyên môn chia sẻ giúp em kinh nghiệm về mảng công việc này để có hiệu quả năng suất lao động. Nếu được nghe anh chị chia sẻ kĩ năng và chiến lược bán hàng tốt thì tốt quá. Em cảm ơn nhiều ạ

Answer hZWYl5xmkWuclJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eWnJSaiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYl5xmkWuclJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...