Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnJ1pmXCWk5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

SÁU MẸO QUẢN LÝ NHỮNG TÌNH HUỐNG KHÓ TẠI CÔNG SỞ

Answer1 hZWYnJ1pmXCWk5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5uUlZaEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Tien Doan's picture
1378357158

Khi sếp yêu cầu bạn làm một
điều gì đó mà bạn cảm thấy là phi đạo đức, bạn sẽ làm gì? Nếu bạn
phát hiện hai đồng nghiệp có một bữa ăn trưa quá thân
mật, bạn sẽ làm gì? Làm thế nào
để bạn có thể nói với một nhân viên
làm việc lâu năm rằng họ không thể làm
công việc của họ nữa?

Một
trong những cơn đau đầu nặng nề nhất mà bất cứ người quản lý nào cũng phải đối
mặt chính là phải đối phó các vấn đề về “con người”. Là một nhà đào tạo và một
huấn luyện viên, tôi thường nghe mọi người nói đi nói lại “Nếu tôi không phải
giải quyết những công việc liên quan đến con người, tôi sẽ rất yêu thích công
việc này.” Dù được nhắc nhở phải nâng cao năng suất, hay họ không được tiếp tục
gặp riêng khách hàng, những tình huống khó khăn có thể xảy đến bất kể bạn làm
việc ở đâu.

Đọc tiếp tại đây 

Answer1 hZWYnJ1pmXCWk5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5uUlZaEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

 • Lê Ngọc Tuấn's picture

  Qua quá trình quản lý con người và những trải nghiệm cuộc đời, mình rút ra rằng hai điều:
  - Hãy thỏa mãn như cầu của người mình quản lý ( dĩ nhiên là vẫn dựa trên nội quy quy định, trong trường hợp cần thì phá vỡ nguyên tắc ).
  - Độ mất dạy tỉ lệ nghịch với chức vụ: điều này tùy các bạn hiểu, nếu vận dụng theo tích cực thì nó sẽ tích cực và ngược lại.

   hZWYnJ1pmXCWk5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKTnZSSl4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYnJ1pmXCWk5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlWiRapeFneDh
  hZWYnJ1pmXCWk5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlZmUlZWIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmdxaJ9sVm6xtg..
hZWYnJ1pmXCWk5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...