Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnJRimGydmZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Tạo website - Các trường tùy chỉnh Wordpress

Answer hZWYnJRimGydmZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eSm5uViJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Ngoc Nguyen's picture
1590370138

Nhiều chủ đề và plugin WordPress thường dựa vào chức năng của các trường tùy chỉnh. Chúng tôi nghe về các lĩnh vực tùy chỉnh thực sự thường xuyên, nhưng hiếm khi nhận được lời giải thích về chủ đề này. Vậy các trường tùy chỉnh là gì và làm thế nào các tác giả chủ đề, tác giả plugin và người dùng có thể hưởng lợi từ chúng?

Các trường tùy chỉnh WordPress là gì
Các trường tùy chỉnh được sử dụng để thêm thông tin bổ sung vào các trang, bài đăng hoặc loại bài đăng tùy chỉnh của bạn. Thông tin này được gọi là siêu dữ liệu và có thể biểu thị từ các tiêu đề đơn giản đến ngày hết hạn. Các tác giả chủ đề và plugin sử dụng các trường tùy chỉnh để thêm các tùy chọn bổ sung cho sản phẩm của họ để bạn có thể vượt xa blog WordPress thông thường.

Tùy chọn để đánh dấu bài viết là quảng cáo;

Ghi đè cài đặt chủ đề mặc định cho các bài đăng cụ thể;

Thêm nhận dạng duy nhất;

Thêm một nền tùy chỉnh cho bài viết.

Đây chỉ là một vài ví dụ về cách các tác giả chủ đề và plugin (như WooCommerce ) có thể mở rộng khả năng của các sản phẩm của họ. Tôi chắc chắn bạn có thể nghĩ nhiều hơn nữa.

Ok, vì vậy các trường tùy chỉnh đóng vai trò quan trọng đối với các chủ đề, plugin và WordPress nói chung. Trên thực tế, chúng ta có thể 'đổ lỗi' cho các trường tùy chỉnh để thay đổi cách chúng ta nhận thức và làm việc với WordPress ngày nay.


Các trường tùy chỉnh hoạt động như thế nào

Dữ liệu (siêu dữ liệu) của các trường tùy chỉnh bao gồm các cặp khóa / giá trị. Chìa khóa là 'tên' của trường và phải giữ nguyên cho tất cả các bài đăng trong loại bài đăng. Mặt khác, giá trị là dữ liệu sẽ thay đổi từ bài này sang bài khác vì bài đăng của bạn sẽ sử dụng giá trị của khóa để hiển thị nó.

Để có được ý tưởng đằng sau khóa và giá trị, chúng ta hãy tưởng tượng một ví dụ đơn giản. Chúng tôi có một loại bài đăng tùy chỉnh cho xu hướng thời trang và muốn hiển thị bộ sưu tập được liên kết với một bài đăng nhất định. Trong ví dụ này, 'Bộ sưu tập' sẽ là chìa khóa vì nó sẽ giống nhau cho tất cả các bài đăng, trong khi tên của bộ sưu tập sẽ là giá trị sẽ thay đổi từ bài này sang bài khác (ví dụ: 'Street Smart') . Như bạn có thể đoán, chúng ta có thể làm tương tự với nhà thiết kế thời trang bằng cách sử dụng một lĩnh vực tùy chỉnh khác.

Bây giờ, để hiển thị dữ liệu từ các trường tùy chỉnh trên bài đăng của bạn, bạn có thể sử dụng một số cách tùy thuộc vào mục tiêu của mình.

Cách dễ nhất là sử dụng the_meta (); chức năng sẽ không làm gì ngoài việc hiển thị trường tùy chỉnh bằng cách sử dụng post-meta kiểu CSS. Khóa của trường sẽ được hiển thị trong một khoảng với kiểu khóa sau meta được áp dụng.

Đối với tôi, đây là cách dễ nhất và cũng vô dụng nhất để hiển thị siêu dữ liệu. Điều này cũng sẽ hiển thị tất cả các lĩnh vực tùy chỉnh của bạn cho bài viết này. Vì vậy, chúng ta hãy xem xét một cách thích hợp để làm điều này.

Thay vào đó, bạn có thể sử dụng get_post_meta nơi bạn có thể chỉ định khóa của trường tùy chỉnh bạn muốn hiển thị. Đối với $ đơn, nó có thể đúng hoặc sai trong đó true sẽ trả về một giá trị dưới dạng một chuỗi và trả về sai mảng. Sai rất hữu ích trong trường hợp bạn có một vài giá trị cho cùng một khóa và muốn có một mảng để hoạt động với chúng.

Với các loại đầu ra đơn giản này, bạn có khả năng vô tận để hoạt động với các trường tùy chỉnh.

Trường tùy chỉnh nâng cao

Chúng tôi đã nói về các trường tùy chỉnh và cách hiển thị chúng, tuy nhiên tất cả đều yêu cầu một số mã hóa. Hoàn toàn ok nếu bạn là một nhà phát triển và hoàn toàn không nếu bạn là người dùng thường xuyên

Plugin WordPress tùy chỉnh nâng cao

Ngoài ra, các tùy chọn trường tùy chỉnh cơ bản của WordPress bị giới hạn về các loại và đây là một nhược điểm đối với các dự án nâng cao hơn. Và ở đây tùy chỉnh một trong những plugin WordPress phổ biến nhất - Trường tùy chỉnh nâng cao . Trường tùy chỉnh nâng cao (viết tắt là ACF) cho phép bạn thêm các trường tùy chỉnh mà không cần viết mã. Hơn nữa, bạn có thể chỉ định một loại trường từ danh sách rộng

Vâng, đây là một cái gì đó để làm việc với một dự án thực sự, phải không? Thêm vào khả năng này để tạo quy tắc nơi hiển thị các trường tùy chỉnh trên quản trị viên WordPress của bạn và bạn có thể tạo tên lửa.


Bây giờ, tôi sẽ không đề cập đến chức năng của ACF ở đây vì đây có thể là một câu chuyện hoàn toàn khác và chúng tôi sẽ để nó cho một ngày khác. Ngoài ra, ACF cho đến nay không phải là plugin duy nhất cho các trường tùy chỉnh, vì vậy hãy đảm bảo truy cập kho lưu trữ plugin WordPress .
Xem thêm:  Tạo Website

Tìm hiểu thêm về các trường tùy chỉnh

Luôn có nhiều hơn về WordPress và có nhiều hơn để tìm hiểu về các lĩnh vực tùy chỉnh để khám phá những cơ hội tuyệt vời. Nếu bạn thích điều này, tôi khuyên bạn nên truy cập phần WordPress Codex chính thức liên quan đến các trường tùy chỉnh và đi từ đó.

Nếu bạn là người dùng WordPress thông thường, thì có vẻ như bạn nên có đủ thông tin về các trường tùy chỉnh . Bạn chỉ nên tận hưởng sức mạnh của WordPress thông qua các chủ đề tuyệt vời và các plugin mạnh mẽ đã chăm sóc các trường tùy chỉnh cho bạn.

Answer hZWYnJRimGydmZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eSm5uViJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYnJRimGydmZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...