Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnJxpk3CalpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Tháp giải nhiệt là gì?

Answer hZWXnJxpk3CalpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aWm5iaiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Duong Hoang Lien's picture
1560396701

Vì sao lại có tên gọi là tháp giải nhiệt và nhiệm vụ của thiết bị này là gì trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.


Tháp giải nhiệt có tên tiếng anh là Cooling Tower, được ra đời từ thế kỷ 19 với nhiệm vụ là làm giảm nhiệt của động cơ hoạt động trong nhà máy, xưởng sản xuất,...nhằm duy trì hiệu suất và tuổi thọ cho động cơ.

Theo đó, tháp giải nhiệt là thiết bị có nhiệm vụ làm giảm nhiệt độ của hệ thống nước tuần hoàn trong nhà máy, xưởng sản xuất,...giúp hệ thống máy móc hoạt động tốt hơn, hiệu suất làm việc cao hơn và duy trì tuổi thọ làm việc lâu dài hơn.

Nếu bạn cần theo dõi thêm các thông tin bổ ích khác về tháp giải nhiệt này, mời bạn truy cập vào tháp giải nhiệt tại Điện máy Hoàng Liên để tìm hiểu thêm các thông tin bổ ích như cấu tạo, nguyên lý, ứng dụng, cách vệ sinh, tính toán, giá thành của thiết bị này.

Answer hZWXnJxpk3CalpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aWm5iaiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWXnJxpk3CalpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...