Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnZRlk22cnJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Thị trường sách điện tử

Answer hZWYnZRlk22cnJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmOch5aTmIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
Hưng Nguyễn Vũ's picture
1313944632

Gửi các anh chị.

Báo đăng tin: "Công khai dự án bí mật của mạng xã hội Sách duy nhất Việt Nam" thử nghiệm do Reader.vn khởi xướng sử dụng nội dung (số) của alphabooks.

http://genk.vn/c194n20110819125754283/cong-khai-du-an-bi-mat-cua-mang-xa...

Họ nhanh thật; hình như reader.vn là player đầu tiên trong mảng này?

Đây là thị trường rất lớn, có tiềm năng (nhưng có lẽ phải đợi 3-7 năm) nếu chờ tới thời điểm dân trí tăng cao hơn, độ phổ cập của smartphone, tablet và PC tốt hơn so với hiện tại.

Vài con số:
90 triệu người Vn là user tiềm năng của dịch vụ này (chơi game, đọc truyện có hình, âm thanh, movie..)
2GB có thể chứa được hàng ngàn tới hàng vạn cuốn sách

Amazon và Kindle đã chứng minh tiềm năng của ebook ở Anh.

Hy vọng rằng Google Books sẽ làm điều kỳ diệu.

Không chỉ hạn chế trong ebook, có thể mở rộng các kết luận trên với digital contents.

Answer hZWYnZRlk22cnJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmOch5aTmIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYnZRlk22cnJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...