Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnJhnmGualpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Thư Mời Tham Gia Nhóm Dịch Thuật Lĩnh Vực Tài Chính

Answer4 hZWYnJhnmGualpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5mSnJWEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
JOHNNY NGUYEN's picture
1351977263

Nhằm có được thông
tin, tài liệu về tài chính sớm nhất được cung cấp từ các tổ chức quốc tế như
WB, WTO, IFM. Cũng là nơi chia sẻ, học hỏi thành viên đang làm và quan tâm đến
lĩnh vực tài chính.

Mục đích:

Dịch báo cáo về vấn đề tài chính thế giới, tài chính khu vực hoặc cụ thể của
Việt Nam từ các  tổ chức lớn World Bank (WB) và International Money
Funds(IMF), World Trade Organization (WTO)

PT 1: Global Financial Development Report
2013
.

http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTGLOBALFINREPORT/0,,contentMDK:23267383~pagePK:64168182~piPK:64168060~theSitePK:8816097,00.html

Lợi ích của thành viên tham gia.

- Nâng cao
khả năng sử dụng tiếng anh và khái niêm chuyên môn mới nhất

- Cập nhật
được kiến thức về  tài chính …trên thế giới một cách nhanh nhất

- Tham gia
giao lưu, mở rộng môi quan hệ trong cùng lĩnh vực

- Sẽ có được
bản dịch tiếng Việt hoàn chỉnh sớm nhất (sau khi edit)

- Nâng cao
kiến thức chuyên ngành sau mỗi dự án

- Kỹ năng
làm việc nhóm

- Kỹ năng
lãnh đạo

- Được tạo
căn bản về kỹ năng dịch thuật

Thời gian:

Thời gian đăng ký: từ ngày 3/11/2012 đến 9/11/2012.

Thời gian thực hiện dự kiến dự án PT 1: 10/11/2012 đến 25/11/2012.

Thành viên quan tâm tải và  điền thông tin theo mẫu dưới đây và
gửi về địa chị mail (Mr.Ngoc)

cfovn@ymail.com
or mr.ngocvcu@gmail.com

1.Mẫu đăng ký thàng viên

https://docs.google.com/file/d/0B5c31hP-IGXFR1gxQm95N3JGdU0/edit

2.Thông tin dự án PT1.

https://docs.google.com/file/d/0B5c31hP-IGXFdzlqXzJNdVBMeFU/edit

Answer4 hZWYnJhnmGualpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5mSnJWEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

 • Thanh Thoa Le's picture
  Thanh Thoa Le
  1352349486

   Anh là Mr. Ngọc (biz.man_2010) bên quantri.com.vn/diendan? Hồi giờ em chỉ dịch tài liệu bên HR, các thuật ngữ bên Finace thế nào nhỉ. Hiện em có time rảnh rất nhiều nên sẽ tham gia  được chứ ạh/

   hZWYnJhnmGualpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKTmJiYmoad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYnJhnmGualpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlWOVcJqFneDh
  hZWYnJhnmGualpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlZSYm5iIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmdpa51oVm6xtg..
 • Thanh Nhan Nguyen's picture

  Anh ơi cho e hỏi cái này là ở HN hay HCM đấy ạ? 

   hZWYnJhnmGualpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKTmJeZload2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYnJhnmGualpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlWOUcZaFneDh
  hZWYnJhnmGualpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlZSXnJSIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmdqaZhsVm6xtg..
 • Ha Tran's picture
  Ha Tran
  1352083262

  Chào anh, xin cho hỏi tham gia bán thời gian có được không? Chi phí dịch thuật được tính như thế nào vậy ạ? Cảm ơn anh.

   hZWYnJhnmGualpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKTmJealYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYnJhnmGualpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlWOUcpWFneDh
  hZWYnJhnmGualpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlZSXnZOIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmhsaJ5nVm6xtg..
 • JOHNNY NGUYEN's picture
  JOHNNY NGUYEN
  1352875620

  Hiện nay, nhóm dịch có tổng thành viên là 17 người. Mỗi thành viên đang lỗ lực hết mình hoàn thành tốt nhất phần mình dịch. Mặc dù đã bắt đầu triển khai nhưng nhóm vẫn tiếp nhận những thành viên quan tâm.


  Xin chân thành cảm ơn anh/chị đã quan tâm.

   hZWYnJhnmGualpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKTmJqSm4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYnJhnmGualpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlWOXapuFneDh
  hZWYnJhnmGualpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlZSalZmIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmdsaZZtVm6xtg..
hZWYnJhnmGualpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...