Anphabe

Connecting opportunities
hZWXn5ppkXCdl5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

tiếng anh cho trẻ về các loài hoa

Answer hZWXn5ppkXCdl5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aZl5yZiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Eric Huff's picture
1571364930

Iris: /'aiəris/: Diên vĩ

Từ vựng tiếng Anh cho trẻ em chủ đề hoa

Irises are perennial plants, growing from creeping rhizomes. (Diên vĩ là cây lâu năm, thân thảo).

Phương pháp dạy từ vựng tiếng Anh cho trẻ em hiệu quả nhất cho bé là học theo nhóm chủ đề với ví dụ cụ thể. Hiểu được điều này, trong bài viết hôm nay:http://bit.ly/trung-tam-tieng-anh-tre-em

Tomokid xin tổng hợp và giới thiệu với cha mẹ cùng các con một số tiếng Anh dành cho bé 2-3 tuổi chủ đề hoa cùng với cách sử dụng cụ thể:http://bit.ly/35Dj0vn

Từ vựng tiếng Anh cho trẻ em chủ đề hoa của Tomokid:https://tomokid.com

#tu_vung_tieng_anh_cho_tre_chu_de_hoa_tomokid
#tieng_anh_cho_tre_em_tomokid
#tomokid

Answer hZWXn5ppkXCdl5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aZl5yZiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWXn5ppkXCdl5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...