Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnJ1lkWmbmJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Tìm chổ học toeic cho người đi làm.?

Answer3 hZWYnJ1lkWmbmJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WRmZaViJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Le Minh's picture
1422804406

Mình ở TP.HCM. Vừa mới ra trường mà xin vô công ti phải đòi hỏi bằng toeic 500, Mình muốn ôn thi toeic cấp tốc để lấy bằng. Ai tư vấn cho mình với....Cám ơn nhiều. 

Answer3 hZWYnJ1lkWmbmJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WRmZaViJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

 • phan kha's picture
  phan kha
  1422805092

  Hồi trước mình  học Thầy Huy ở Quận 10, fb: facebook.com/huytrinh78?ref=ts&fref=ts
  ôn thi cấp tốc, có nhiều lớp với nhiều cấp độ đấy. giá củng rẽ ở đây thường là 500k/1tháng, đôi lúc là 400k, theo giỏi mà đăng kí nha...:))) thi tốt nha.

   hZWYnJ1lkWmbmJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUmZqVnIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYnJ1lkWmbmJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmSXbZyFneDh
  hZWYnJ1lkWmbmJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpWamJqIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmZqbZpmZlVvtrI.
 • Hoang Kim's picture
  Hoang Kim
  1470379127

  Mình luyện thi TOEIC bên ICES chất lượng mà học phí lại ok nữa , lớp mình ko quá 10 bạn nữa nên học hiệu quả. Bài học nào cũng được cô hướng dẫn kỹ lưỡng cả, học rất là thú vị. Khóa học tập trung nhiều hơn vào các kĩ năng làm bài và ôn lai các phần grammar . Bên đây cô luyện cho mình cả 4 skils luôn chứ ko chỉ 2 skils chính là nghe, đọc. Mình thấy tìm 1 trung tâm vừa ý ko phải chuyện dễ dàng nên suggest các bạn tt mình đã từng luyện . Hy vong các bạn tìm dc chỗ học phù hợp ^^ Sdt 0913.335.203

   hZWYnJ1lkWmbmJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUnZaZmYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYnJ1lkWmbmJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmiTcZmFneDh
  hZWYnJ1lkWmbmJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpmWnJeIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmZuaJpsZlVvtrI.
 • Linh Nguyen's picture
  Linh Nguyen
  1470379208

  Mình luyện thi TOEIC bên ICES chất lượng mà học phí lại ok nữa , lớp mình ko quá 10 bạn nữa nên học hiệu quả. Bài học nào cũng được cô hướng dẫn kỹ lưỡng cả, học rất là thú vị. Khóa học tập trung nhiều hơn vào các kĩ năng làm bài và ôn lai các phần grammar . Bên đây cô luyện cho mình cả 4 skils luôn chứ ko chỉ 2 skils chính là nghe, đọc. Mình thấy tìm 1 trung tâm vừa ý ko phải chuyện dễ dàng nên suggest các bạn tt mình đã từng luyện . Hy vong các bạn tìm dc chỗ học phù hợp ^^ Sdt 0913.335.203

   hZWYnJ1lkWmbmJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUnZaZmoad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYnJ1lkWmbmJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmiTcZqFneDh
  hZWYnJ1lkWmbmJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpmWnJiIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmdoaphla1VvtrI.
hZWYnJ1lkWmbmJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...