Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnZlil2uclJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Tìm đối tác truyền thông triển khai mô hình Education Service tại Vienna (Áo)

Answer hZWYnZlil2uclJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WRnJaaiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Thuy Vu's picture
1427700817

 Hiện công ty tôi đang kết hợp với một tổ chức quốc tế (trụ sở tại Áo) trong lĩnh vực Education Service.  Tổ chức này (Latinomics) hiện đang thực hiện chương trình Dilomado en Viena - 1 tuần hội thảo tại Vienna (Áo) trong đó những người tham gia đều là các business people/ Intellectuals và diplomat từ các nước. Chương trình hội thảo tập trung vào các chủ đề như Kinh tế, Chính Trị xã hội hay Quản lý hành chính công v.v...

Những người tham gia chương trình hội thảo sẽ được tham dự các buổi hội thảo chuyên đề do các giáo sư tại các trường đại học tại Áo và Châu Âu hướng dẫn. Các hoạt động ngoại khóa như tham quan các cơ quan quốc tế tại Vienna của UN ví dụ như OPEC, v.v...Các hoạt động networking và giao lưu khác với những chuyên gia trong cùng lĩnh vực tại châu Âu và các nước khác tụ họp về đây. Quy mô của chương trình là 25-20 học viên. Định kỳ tổ chức 3 tháng/ lần.

Đối tác của chúng toi Latinomics đã thực hiện chương trình trên được 3 năm và đạt được uy tín khá lớn đặc biệt với các đối tượng tham gia chủ yếu đến từ các nước thuộc châu Mỹ. Trong năm 2015, chúng tôi có dự định mở rộng chương trình này sang châu Á và Việt Nam là một trong số đó.

Sevencoloriris Inc. là đối tác của Latinomics tại Việt Nam và có dự định triển khai trương trình này trong năm nay. Chúng tôi đang tìm kiếm đối tác để hợp tác trên khía cạnh Marketing và truyền thông cho chương trình nói trên. Bên cạnh đó, nội dung chương trình hội thảo sẽ do Latinomics xây dựng phù hợp với đối tượng tham gia từ Việt Nam và việc thực hiện các công tác hành chính, hướng dẫn đăng ký, chuẩn bị tham gia cho học viên sẽ do Sevencoloriris đảm nhận.

Mọi thông tin xin liên hệ sevencoloriris@vietnam-assistance.com

Xin trân trọng cảm ơn,

Vũ Diệu Thúy

 

 

Answer hZWYnZlil2uclJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WRnJaaiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYnZlil2uclJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...