Anphabe

Connecting opportunities
hZWXl51glXCWm5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Tìm hiểu về bản đồ thế giới: Định vị các tính năng trên bản đồ: "vùng và các tham chiếu lưới"

1. Định nghĩa

 Đó là một kỹ năng quan trọng để có thể xác định được vị trí trên bản đồ. Nhiều người sử dụng các kỹ năng lập bản đồ trong cuộc sống hàng ngày của họ. Bài viết dưới đây giải thích cách sử dụng tài liệu tham khảo về vùng và lưới trên bản đồ địa hình, cũng như cách định vị các tính năng trên bản đồ đường phố.
   
 2. Tại sao nên sử dụng tài liệu tham khảo bản đồ?


 Mặc dù hệ tọa độ vĩ độ và kinh tuyến rất hữu ích để định vị chính xác và chính xác các vị trí trên các bản đồ quy mô nhỏ nhưng không nhất thiết là lý tưởng để tìm các tính năng cụ thể trên bản đồ lớn (chi tiết hơn) . Sẽ rất khó khăn, ví dụ, để giải thích chính xác vị trí của hai tính năng riêng biệt nếu cả hai đều có tọa độ dọc và dọc tương tự.  
 Để cho phép mọi người giải thích tốt hơn hoặc xác định vị trí các tính năng trên các bản đồ quy mô lớn, khu vực và các tài liệu tham khảo lưới đã được lập ra.

 3. Tham khảo khu vực và  tham chiếu lưới là gì?

 Bản đồ địa hình cho thấy các chi tiết cụ thể của các tính năng bề mặt trong một khu vực tương đối nhỏ trên mặt đất.  
 Các bản đồ địa hình thường có các tài liệu tham khảo về khu vực và lưới, vì đó là một cách lý tưởng để xác định một cách chính xác các điểm cụ thể.

 Các bản đồ sử dụng tham chiếu khu vực và lưới có một số đường ngang và dọc, tạo thành ô vuông. Mỗi dòng được xác định bởi một con số hai con số, xuất hiện trong liên tiếp (nối tiếp lẫn nhau) và thứ tự tăng dần (di chuyển lên). Các số lưới trên trục phía đông-tây (ngang) được gọi là Eastings, và các số lưới trên trục bắc-nam (dọc) được gọi là Bắc. Eastings luôn được cung cấp trước Northings.  

 Khi sử dụng eastings và northings, có hai quy tắc quan trọng cần làm theo. Thứ nhất, luôn luôn bắt đầu từ góc dưới bên trái của ô vuông.  
 Thứ hai, phía đông luôn đi trước hướng bắc khi chỉ ra vị trí.

 4. Tìm tham khảo khu vực

 Đôi khi người ta cần phải tìm một khu vực chung, chứ không phải là một điểm cụ thể trên bản đồ. Một tham chiếu khu vực cho phép mọi người tìm vị trí chung trong một ô lưới. Các tài liệu tham khảo khu vực bao gồm bốn con số. Hai con số đầu tiên luôn ở phía đông và hai con số thứ hai luôn là hướng bắc.  
 Để làm rõ hơn loại tham chiếu, các chữ cái 'AR' (tham chiếu khu vực) thường được đặt ở phía trước của bốn hình.

 Sử dụng bản đồ địa hình bên dưới, tham chiếu khu vực của hình vuông màu đỏ sẽ là AR0306.  
 Con số đầu tiên là 3, bởi vì hình vuông màu đỏ nằm ở hình vuông phía đông của 03. Hình thứ hai là 06, vì hình vuông màu đỏ nằm ở hình vuông phía bắc của lưới 6.

 5. Tìm một tham chiếu lưới
 Các tài liệu tham khảo lưới rất hữu ích khi cố gắng định vị một điểm cụ thể trên bản đồ địa hình. Tài liệu tham khảo lưới bao gồm sáu con số con số. Giống như một tham khảo về khu vực, hai con số đầu tiên trong một tham chiếu lưới là eastings. Con số thứ ba được tính bằng cách tưởng tượng rằng khoảng cách giữa mỗi hướng Đông đã được chia nhỏ thành mười phần nhỏ hơn. Con số này là một ước lượng tương đương với bao nhiêu phần mười trong quá khứ về hướng Đông về điểm này. Con số thứ tư và thứ năm là các con số phía Bắc và con số thứ sáu là con số ước tính có bao nhiêu phần mười bắc qua điểm đó.  
 Để làm rõ, chữ 'GR' (lưới tham khảo) thường được đặt ở phía trước của sáu con số.

 Hệ thống vĩ độ và kinh độ không lý tưởng cho các mục đường phố, vì các bản đồ đường phố (như bản đồ địa hình) thường có diện tích mặt đất tương đối nhỏ. Tuy nhiên, các tham chiếu về vùng và lưới được sử dụng trong bản đồ địa hình cũng không phù hợp với các mục đường phố.  
 Bản đồ địa hình thường được sử dụng bởi những người có kỹ năng chuyên môn để diễn giải bản đồ, trong khi các mục đường phố được sử dụng bởi nhiều người khác nhau.

 Một số  mục đường phố sử dụng ô vuông lưới như một phần của hệ thống tham chiếu của nó, trong khi một số khác đòi hỏi người đọc phải tưởng tượng nơi mà các đường ngang và dọc được mở rộng. Tất cả các mục đường phố đều có các số dọc theo trục thẳng đứng. Không giống như các tài liệu tham khảo về vùng và lưới trên các bản đồ địa hình, tuy nhiên, các mục đường phố cũng sử dụng các chữ cái để dán các đường lưới dọc theo trục ngang.  Bằng cách này, tọa độ không thể bị nhầm lẫn.

Xem thêm tại: http://bandovietnamkholon.com

1504253478
 • Service Provider
 • 1 answer(s)
 • hZWXl51glXCWm5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WYl52biJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

 • tks bài viết. mình đánh giá cao trang web của bạn:  http://bandovietnamkholon.com

  1504253531
  • hZWXl51glXCWm5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUnpiUmoad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXl51glXCWm5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmmVbJqFneDh
  hZWXl51glXCWm5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpqYl5iIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmlscZltbVVvtrI.
Lazy Load...