Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmZhol26ZmJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Tìm kiếm đối tác kinh doanh, phân phối sản phẩm. Chia giá trị hợp đồng 60%-40%

Answer3 hZWYmZhol26ZmJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmOch52SmIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
Kha Huynh's picture
1320157510

Chào mọi người,
Cty của mình đang kinh doanh các dịch vụ về design và online marketing. 2 hôm nay vào anphabe thấy có rất nhiều anh chị giàu kinh nghiệm và có khả năng nên muốn tìm kiếm bạn bè cùng nhau kiếm tiền ^^.

Vào thẳng vấn đề nhé. Mình muốn tìm kiếm 1 đối tác có kinh nghiệm trong lĩnh vực sales, đang quản lý 1 đội ngũ sales hoặc có khả năng tự xây dựng 1 đội ngũ.

Hình thức hợp tác: Anh chị tổ chức đội ngũ hoặc triển khai cho đội ngũ mình trực tiếp quản lí Sales dịch vụ của cty mình. Khi kí kết hợp đồng kinh tế, cty mình (Gmark) sẽ chịu trách nhiệm hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ. Doanh thu hàng tháng sẽ chia theo tỉ lệ 6-4, anh chị nhận 40% doanh thu.

Về dịch vụ: Rất đa dạng, giá tối thiểu cho 1 gói sản phẩm bên mình là 5 triệu. Vì là dịch vụ nên giá cả rất linh động, 1 hợp đồng có thể từ 300 đến 5-6000 USD. Về khả năng cạnh tranh thì cũng rất khả quan, nhân viên sales của cty dù là sinh viên năm 1 cũng có thể kí kết được 1-2 hợp đồng/ tháng.

Rất mong tìm được một đối tác và quan trọng hơn là kết được bạn mới ^^. Chi tiết xin gửi message cho mình hoặc gửi mail vào địa chỉ: songkha.huynh@gmail.com

P/s: Nếu anh chị nào có ý tưởng về hình thức bán sản phẩm khác cũng có thể gửi mail cho mình, quan trọng là hợp tác với nhau vui vẻ.

Cảm ơn mọi người đã đọc.

Answer3 hZWYmZhol26ZmJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmOch52SmIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

 • NGUYỄN CHÍ THÀNH's pictureAnphabe Most Active Contributor

  Chào CEO trẻ tài cao,
  Mình có vào website của bạn, các dịch vụ của bạn cũng quen. Tuy nhiên, ý tưởng hợp tác của bạn hay nhưng cũng rất khó khả thi! Nhất là trong giai đoạn hiện nay!
  Tốt nhất là bạn tự tuyển người và tổ chức sales sẽ hay hơn nhiều!

   hZWYmZhol26ZmJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5sblKYlZaahp_VoJxqg5rH19HVw8-VV6GaoGKhs60.
  • hZWYmZhol26ZmJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemJyImmCTcoae3-A.
  hZWYmZhol26ZmJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZJyHmpGWnYSh12qac4bS2dHJ2JCqz5WIbdlwZaBalWxqb51Xb7Cx
 • Kha Huynh's picture
  Kha Huynh
  1328266201

  Cảm ơn anh Thanh đã quan tâm ^^. Bên em đã tổ chức đội ngũ Sales riêng, tuy nhiên muốn tạo bước nhảy bằng hình thức kinh doanh mới vậy mà. chủ yếu là làm quen những người tài để học hỏi.

   hZWYmZhol26ZmJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5sblKYlZeRhp_VoJxqg5rH19HVw8-VV6GaoGKhs60.
  • hZWYmZhol26ZmJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemJyImmCUaYae3-A.
  hZWYmZhol26ZmJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZJyHmpGXlISh12qac4bS2dHJ2JCqz5WIbdlwZaBalWlsb5tXb7Cx
 • NGUYỄN CHÍ THÀNH's pictureAnphabe Most Active Contributor

  Hôm nào hẹn gặp nhau nhé. Thành: 0933664546

   hZWYmZhol26ZmJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5sblKYlZeShp_VoJxqg5rH19HVw8-VV6GaoGKhs60.
  • hZWYmZhol26ZmJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemJyImmCUaoae3-A.
  hZWYmZhol26ZmJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZJyHmpGXlYSh12qac4bS2dHJ2JCqz5WIbdlwZaBalWxqb51Xb7Cx
hZWYmZhol26ZmJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...