Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnZRhmXKUmJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Tìm người cộng tác làm từ thiện

Answer46 hZWYnZRhmXGVlpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5aYmJSEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Tâm Duyên's picture
1336719892

Một nhóm thân hữu người Việt tại Sydeny / Úc muốn giúp đỡ trẻ em nghèo hiếu học tại VN nhưng không biết bắt đầu từ đâu, muốn tìm người cộng tác cho ý kiến, kế hoạch và hổ trợ cho chương trình này tại VN. Điều kiện chỉ cần có tấm lòng thật sự và có hiểu biết về hệ thống giáo dục VN. Mọi chi tiết xin gởi email cho Tâm Duyên: tamduyenh@yahoo.com.au - Thành thật cám ơn sự quan tâm của bạn.

Answer46 hZWYnZRhmXGVlpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5aYmJSEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Pages

Answers

 • Vy sẽ tham gia !

   hZWYnZRhmXKUmJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5sblKbl5uShp_VoJxqg5rH19HVw8-VV6GaoGKhs60.
  • hZWYnZRhmXKUmJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemJyInWKYaoae3-A.
  hZWYnZRhmXKUmJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZJyHnZOblYSh12qac4bS2dHJ2JCqz5WIbdlwZaBalmVvb5lXb7Cx
 • Hang Le's picture
  Hang Le
  1339767312

  Dear chi Tam Duyen,
  Theo em ke hoach thuc hien bat dau tu nhung vung kho khan nhu la cac tinh co dieu kien kinh te kho khan nhu Thua Thien Hue, Quang Nam, Quang Ngai ...va minh se lam viec voi Ban Giam hieu nha trruong.
  Em rat muon cong tac de tham gia lam tu thien vi tu truoc den nay em cung hay lam viec nay

   hZWYnZRhmXKUmJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5sblKbl5uUhp_VoJxqg5rH19HVw8-VV6GaoGKhs60.
  • hZWYnZRhmXKUmJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemJyInWKYbIae3-A.
  hZWYnZRhmXKUmJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZJyHnZObl4Sh12qac4bS2dHJ2JCqz5WIbdlwZaBalWpvbZpXb7Cx
 • Tâm Duyên's picture
  Tâm Duyên
  1340000430

  Dear các bạn, tôi rất cám ơn những ý kiến chân thành của các bạn. Nhờ những thông tin hữu ích của các bạn cung cấp, tôi đã lên được một kế hoạch và hiện đang xây dựng một chương trình lâu dài tại VN. Mọi thông tin và ý kiến đóng góp xin tiếp tục gởi về cho Tâm Duyên : tamduyenh@yahoo.com.au
  Một lần nữa thành thật cám ơn quý bạn tham gia.
  Cheers

   hZWYnZRhmXKUmJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5sblKbl52ahp_VoJxqg5rH19HVw8-VV6GaoGKhs60.
  • hZWYnZRhmXKUmJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemJyInWKacoae3-A.
  hZWYnZRhmXKUmJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZJyHnZOdnYSh12qac4bS2dHJ2JCqz5WIbdlwZKBanGdsaYhwsbA.
 • Than Luu Minh's picture
  Than Luu Minh
  1340077150

  Chào chị, Hiện tại có rất nhiều hội từ thiện tại TPHCM. Mỗi hội từ thiện đều hướng tới một đối tượng giúp đỡ khác nhau: trẻ em, ngưởi già, bệnh nhân AIDS,...
  Thân cũng đang tham gia vào hội nguyện thiện giọt nắng để giúp đỡ trẻ em nghèo trên khắp đât nước VN. Và thấy hoạt động của hội rất rõ ràng và thiết thực. Thành viên là những người trẻ tuổi và tâm huyết với việc giúp đỡ trẻ em nghèo.
  Chị có thể tham khảo thêm tại website: www.giotnang.org

   hZWYnZRhmXKUmJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5sblKbmJWahp_VoJxqg5rH19HVw8-VV6GaoGKhs60.
  • hZWYnZRhmXKUmJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemJyInWOScoae3-A.
  hZWYnZRhmXKUmJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZJyHnZSVnYSh12qac4bS2dHJ2JCqz5WIbdlwZaBalmVwcZZXb7Cx
 • Tra, Dang Thanh's picture
  Tra, Dang Thanh
  1340265329

  Chị gửi cho em kế hoạch chị nhé! Thanks chị! email: tra@sdivn.com

   hZWYnZRhmXKUmJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5sblKbmJ2Zhp_VoJxqg5rH19HVw8-VV6GaoGKhs60.
  • hZWYnZRhmXKUmJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemJyInWOacYae3-A.
  hZWYnZRhmXKUmJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZJyHnZSdnISh12qac4bS2dHJ2JCqz5WIbdlwZaBalmVxaptXb7Cx
 • Bui Lam's picture
  Bui Lam
  1340329550

  Chào chị Tâm Duyên!
  Em rất cảm kích trước tấm lòng của các anh chị - tuy ở xa nhưng vẫn hướng về Tổ quốc.
  Bản thân em cũng tham gia nhiều hoạt động từ thiện và cũng tổ chức nhiều cho Công ty thấy rằng việc chăm lo dài hạn cho các em là hướng tốt nhất, còn rất nhiều trường nghèo chưa đc quan tâm. C có thể tìm 1 ngôi trường ở những vùng khó khăn và làm theo hình thức trao học bổng thường niên cho các em, bên cạnh đó nếu có em học sinh nào nghèo hiếu học thì mình sẽ để ý và cấp chút học bổng hàng tháng để trang trải cuộc sống,tạo niềm tin cho e ấy tiếp bước. Hoặc có rất nhiều ngôi chùa đang nuôi dưỡng các trẻ em từ sơ sinh cho đến 17t còn rất nghèo, nhóm của c có thể tạo chút duyên cho chùa, giúp chùa có nguồn ổn định nuôi các em ăn học.....
  Nếu có chương trình thì e xin sẵn sáng tham gia chung.
  Chúc chị và người thân những điều tốt lành nhất

   hZWYnZRhmXKUmJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5sblKbmZWXhp_VoJxqg5rH19HVw8-VV6GaoGKhs60.
  • hZWYnZRhmXKUmJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemJyInWSSb4ae3-A.
  hZWYnZRhmXKUmJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZJyHnZWVmoSh12qac4bS2dHJ2JCqz5WIbdlwZaBalW1wcJ9Xb7Cx
 • lien nguyen's picture
  lien nguyen
  1340426708

  chào chị Duyên, hiện nay em cũng đang dạy múa cho các em nhỏ ở chùa lộc Điền, binh Phước ở đây vùng sâu vùng xa, dân ở cũng nghèo lắm, chùa có lập gia đình phật tử hơn 100 em ở đó, nếu được chị liên hệ với sư cô Tuệ Từ hỗ trợ các em đó với. sđt sư cô: 0902634306. em tên là liên, thỉnh thoảng rảnh em cũng hay lên đó dạy các em. và tháng 7 nay em đi binh thuận với đoàn y bác sĩ khám bệnh miễn phí cho người nghèo ở đó, nếu có đk thì chi kết hợp với họ để giúp đỡ trẻ em ở đó luôn thể.

   hZWYnZRhmXKUmJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5sblKbmZyRhp_VoJxqg5rH19HVw8-VV6GaoGKhs60.
  • hZWYnZRhmXKUmJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemJyInWSZaYae3-A.
  hZWYnZRhmXKUmJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZJyHnZWclISh12qac4bS2dHJ2JCqz5WIbdlwZKBam25pa4hwsbA.

Pages

hZWYnZRhmXKUmJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...