Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmZhol2yVmZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Tìm nhà sản xuất, gia công cơ khí tại Việt Nam có khả năng sản xuất, gia công xuất khẩu cho thị trường Mỹ, Châu Âu và Nhật Bản

Answer1 hZWYmZhol2yVmZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5uWlpWEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Long (Hai) Vuong's picture
1380870815

Hiện tôi đang cần tìm gấp nhà sản xuất, gia công cơ khí xuất khẩu các sản phẩm sử dụng các loại máy thiết bị và công đoạn sau:

1. Đột, dâp,

2. Đánh bóng,

3. Hàn tig, hàn nhôm,

4. Xi mạ kẽm, vàng, crom, niken,

5. Đúc gang, đồng, chì, kẽm, nhôm.

Vật liệu: thép không rỉ, nhôm, gang, kẽm,

Answer1 hZWYmZhol2yVmZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5uWlpWEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

 • Pham dinh Phong's picture
  Pham dinh Phong
  1381141837

  Hi anh 

  anh co the cho em so di dong de trao doi khong ? 

  Em o Ha noi 

  Thanks 

  So di dong em la : 0906898896

   hZWYmZhol2yVmZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKTnZmUlYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYmZhol2yVmZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlWiWbJWFneDh
  hZWYmZhol2yVmZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlZmZl5OIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmlpaJlnVm6xtg..
hZWYmZhol2yVmZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...