Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnJRimW6WmpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Tôm rớt đáy: Nguyên nhân và biện pháp khắc phục

Answer hZWYnJRimW6WmpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5iRl5aUiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
hcm dathop's picture
1656370784

Tôm rớt đáy làm cho nhiều bà con nuôi tôm phải đau đầu. Vậy nguyên nhân dẫn đến việc tôm rớt đáy là gì? Và biện pháp nào giúp khắc phục tình trạng tôm rớt đáy để bà con nuôi tôm đạt hiệu quả cao?

  Biogency khuyến khích bà con nên chủ động phòng ngừa hiện tượng tôm rớt đáy hơn là để tôm xuất hiện bệnh mới tìm cách chữa trị. Để được hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng men vi sinh Microbe-Lift cho ao tôm cũng như các giải pháp sinh học giúp nuôi tôm hiệu quả, bà con hãy liên hệ đến Biogency theo HOTLINE 0909 538 514 để được hỗ trợ nhanh nhất.  


  Answer hZWYnJRimW6WmpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5iRl5aUiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

  Have something to sell?

  Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

  Answers

   There are no answers to this question yet.
  hZWYnJRimW6WmpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
  Lazy Load...