Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmJVik2qXlpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Tổng quan về ngành bao bì nhựa Việt Nam

Answer hZWYmJVik2qXlpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eWnJuYiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
THUY NHAN's picture
1618383675

Tổng quan về ngành bao bì nhựa Việt Nam

Cùng với sự phát triển của khoa học kĩ thuật và công nghệ hiện đại, nhựa còn dần dần được thay thế cho những vật liệu truyền thống tưởng chừng như không thể thay thế được như gỗ, kim loại,... 

Trong những năm gần đây, ngành nhựa Việt Nam đánh dấu sự phát triển vô cùng mạnh mẽ, với mức tăng trưởng hàng năm từ 16 - 18% (chỉ đứng sau ngành viễn thông và dệt may). Ngành nhựa với tốc độ phát triển cực nhanh đang được coi là ngành công nghiệp năng động trong nền kinh tế của nước nhà. Tuy vậy, so với các ngành công nghiệp lâu đời khác như cơ khí, điện - điện tử, hoá chất thì ngành nhựa vẫn còn khá mới mẻ.

Theo các chuyên gia đánh giá thì ngành nhựa Việt Nam mới chỉ ở bước đầu của sự phát triển so với thế giới và thành phẩm từ nhựa vẫn đang được phát huy sử dụng trong tất cả các lĩnh vực đời sống sinh hoạt, xã hội của con người. 


Answer hZWYmJVik2qXlpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eWnJuYiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYmJVik2qXlpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...