Anphabe

Connecting opportunities
hZWXm5Rjk3Kbk5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

TRUNG TÂM ANH NGỮ ILI CÓ TỐT KHÔNG ?

Answer9 hZWXm5Rjk3Kbk5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WSlJqZiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Trần tiến's picture
1431676458

 mình lên diễn đàn thấy rất nhiều thông tin về trung tâm này, không iết ILI có thật sự tốt như vậy không ?

Anh chị em nào học rồi ở đây thì cho mình xin tí y kiên với.

đang tính qua đó học nè

Answer9 hZWXm5Rjk3Kbk5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WSlJqZiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Pages

Answers

 • Huu Thanh Le's picture
  Huu Thanh Le
  1547106308

  Tôi dã học ở ili từ lớp beginner ( lớp dành cho người mất gốc, chưa nghe nói được tiếng anh) đến hết lớp ielts advance , thời gan full time 5 ngày liên tiếp/ 2 hrs/ ngày. Học ở ili gv nước ngoài dạy rất nhiệt tình, thân thiện. Giờ tôi đang làm việc cho cty nước ngoài và nghe nói rất tốt bằng tiếng. Anh chị em nào muốn học thì gọi  028) 39778989 hoặc vào website tìm hiểu thêm: https://ili.edu.vn/vi/hinh-anh-lop-hoc

   hZWXm5Rjk3Kbk5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlZuXmoad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXm5Rjk3Kbk5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2CYb5qFneDh
  hZWXm5Rjk3Kbk5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5GbmpiIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmpqb5ZtZ1VvtrI.
 • Thuy An's picture
  Thuy An
  1547691803

  Nhiều bạn khen bên đó lắm luôn. Mình bữa hôm trước có qua đó tìm hiểu thử , sẵn kiểm tra trình đọ hiện tại xem sao. Thầy Nilson test cho mình, ban đầu cũng ngại hơi run nhưng khi được thầy hỏi và nhiệt tình với mình nên cũng thấy an tâm. ờ xem ra thầy kiểm tra cũng đúng với level của mình chứ nhỉ, vì thực chất mình chỉ học tốt ngữ pháp thôi cái mình thiếu là sự tự tin và phản xạ nói. Mấy chị tư vân cũng thân thiện làm mình cũng thấy thích. bên đó thấy cơ sở thì thua mấy nơi mình đã tìm hiểu nhưng cung giống như những bạn đã học qua rồi thì nói là quan trọng uy tín và chất lượng, sang năm mình sẽ đăng ký học ở đây, cả nhà bạn nào có ý định học thì tìm hiểu và học chung ạ

   hZWXm5Rjk3Kbk5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlZuamYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXm5Rjk3Kbk5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2CYcpmFneDh
  hZWXm5Rjk3Kbk5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5GbnZeIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmdqbJdrZVVvtrI.
 • July Nguyen's picture
  July Nguyen
  1548208641

  Mình rất tiếc vừa đi làm vừa đi học nên ít có thời gian học anh văn quá, cũng rất thích và hứng thú lắm , muốn đi học nguyên tuần mà không sắp được công việc. Học bên ili thầy nào cũng nhiệt tình và dễ thương nên mình học thấy có động lực . 

   hZWXm5Rjk3Kbk5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlZySmYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXm5Rjk3Kbk5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2CZapmFneDh
  hZWXm5Rjk3Kbk5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5GclZeIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmltcJxpa1VvtrI.

Pages

Lazy Load...