Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnpZhlW6blZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Từ vựng cho bé về các ngày trong tuần

Answer hZWXnpZhlW6blZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aZl5yUiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
tem bao's picture
1571304892

thời gian thử việc tiếng anh là gì

Trong phần này, chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn từ vựng tiếng Anh về 7 ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật!

Monday

/'mʌndi/

Thứ 2

Tuesday

/'tju:zdi/

Thứ 3

Wednesday

/'wenzdi/ 

Thứ 4

Thursday

/'θɜ:zdi/

Thứ 5

Friday

/'fraidi/

Thứ 6

Saturday

/'sætədi/

Thứ 7

Cuối tuần (ngày nghỉ)

Sunday

Giờ giấc, tháng năm,… là một trong những chủ đề thường xuyên được sử dụng trong các cuộc giao tiếp thông thường:http://bit.ly/2IXHp4U

Vì vậy, cha mẹ đừng quên dạy con các tiếng Anh dành cho bé 2-3 tuổi cho trẻ em chủ đề thời gian nhé!:http://bit.ly/trung-tam-tieng-anh-tre-em

Từ vựng tiếng Anh cho trẻ chủ đề thời gian:https://tomokid.com

#tu_vung_tieng_anh_cho_tre_chu_de_thoi_gian_tomokid
#tieng_anh_cho_tre_em_tomokid
#tomokid

Answer hZWXnpZhlW6blZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aZl5yUiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWXnpZhlW6blZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...