Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmZZmmWmYmpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Tuần này : Học thuyết DIS

Answer hZWYmZZmmWmYmpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WWlp2EoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Minh Tinh AITC's picture
1325651408

QUẢN LÝ NHÂN SỰ THÔNG QUA HÀNH VI

I. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Nhận thức về tầm quan trọng của hành vi
Hiểu đựơc các hành vi khác nhau của con người
Nhận biết được phong cách lãnh đạo phù hợp
Giao quyền cho cấp dưới một cách thích hợp
Ứng dụng hành vi trong giao tiếp, đàm phán, quản lý nhân sự
Thay đổi tư duy lãnh đạo và quản lý để nâng cao hiệu quả công việc.

II. NỘI DUNG KHÓA HỌC
Phần 1: Nhận thức về Tầm quan trọng của hành vi
Phần 2: Học thuyết về Hành vi con người (DISC)
Phần 3: Các phong cách lãnh đạo
Phần 4: Thay đổi hành vi trong Quản lý và lãnh đạo
- Ứng dụng hành vi trong giao tiếp
- Ứng dụng hành vi trong đàm phán, thuyết phục
- Ứng dụng hành vi trong bố trí công việc
- Ứng dụng hành vi trong uỷ thác công việc
- Ứng dụng hành vi trong động viên khuyến khích
- Ứng dụng hành vi trong xây dựng nhóm làm việc hiệu quả
- Ứng dụng hành vi trong quản lý nhân sự
- Ứng dụng hành vi trong lãnh đạo

III. THỜI GIAN HỌC

Khai giảng:08/01/2012
Thời gian học: Full 1 ngày
Giờ học: 08h30 – 17h00
Học phí: 1.700.000/HV (bao gồm cả tài liệu, chứng chỉ…)
Địa điểm học: Hà Nội

Các học viên sẽ được cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học

LIÊN HỆ TRỰC TIẾP

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO TƯ VẤN QUỐC TẾ AITC
Địa chỉ: P604B, tầng 06, Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Hà Nội
Điện thoại: (04) 35380297 | 22431742 | 62910380
Hotline: 099 3747 668
Fax: 04-35380392
Email: info@aitc.com.vn | aitc@aitc.com.vn

Answer hZWYmZZmmWmYmpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WWlp2EoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYmZZmmWmYmpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...