Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmJRjmHGalJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Tuyển dụng Sale Cap

Answer hZWYmJRjmHGalJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eVnZmWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Đức Nguyễn's picture
1608791772

Yêu cầu:

- Tốt nghiệp các trường Đại học chuyên ngành Kinh tế/ Quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành liên quan.

- Trình độ vi tính: tốt 

- Trên (5) năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong nghành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG)

-  Có sức khỏe tốt, đi công tác dài ngày

Kỹ năng thuyết trình tốt

Kỹ năng đàm phán, thuyết phục và giải quyết vấn đề

Kỹ năng sắp xếp công việc, quản lý thời gian

Kỹ năng huấn luyện đào tạo nhân viên

- Kỹ năng làm việc nhóm

- Giải quyết vấn đề

- Nam: từ 25-40 tuổi

- Trung thực

- Tự tin

- Năng động

Mức lương: 10-20 triệu 

Nơi làm việc: Toàn Quốc 

SĐT: 0944852451b 

Mail: duc.nguyevanly@vifon.com.vn

Answer hZWYmJRjmHGalJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eVnZmWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYmJRjmHGalJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...